Sociale huurders protesteren tegen forse prijsstijging, gemeentebestuur uit bezorgdheid in motie

Tientallen huurders van Volkshuisvesting woonden de gemeenteraad bij.
EDT Tientallen huurders van Volkshuisvesting woonden de gemeenteraad bij.
Enkele tientallen huurders van de sociale huisvestingsmaatschappij Volkshuisvesting protesteerden op de jongste gemeenteraad van Willebroek tegen de forse stijging van hun huurprijzen. Ook PVDA was aanwezig met een petitie. Na veel gekibbel en aanpassingen keurde de gemeenteraad een motie goed over het onderwerp.

PVDA vatte dinsdagavond post aan het gemeentehuis om bij de raadsleden en toeschouwers handtekeningen te ronselen. “De huurprijzen van de Willebroekse sociale woningen zijn van de ene dag op de andere fors gestegen, we hebben weet van inwoners die plots tot 250 euro méér moeten betalen. Wij vragen de bevriezing van de huurprijzen en meer investeringen in de sociale huisvesting. De gemeente Willebroek moet deze inwoners beter beschermen, dàt zou pas een strijd tegen de armoede zijn”, zegt woordvoerder Kenneth Rumes.

Vernederen

Ook op de gemeenteraad zelf werd duchtig gediscussieerd. Groen, sp.a en de onafhankelijke raadsleden uitten kritiek. “Wij bezochten meerdere huurders, hier was sprake van prijsstijgingen tot wel 45 procent. In één gezin bleef, na het betalen van alle kosten en medicatie, nog 168 euro over om een maand van te leven”, zegt Kevin Eeraerts. “We spraken mensen die met de tranen in de ogen overwegen om naar de voedselbank te gaan, buren die elkaar helpen omdat ze honger hebben... Hoe kunnen de beleidsmakers het zover laten komen en onze eigen mensen zo vernederen?”

Wij bezochten meerdere huurders, hier was sprake van prijsstijgingen tot wel 45 procent. In één gezin bleef, na het betalen van alle kosten en medicatie,
nog 168 euro over om een maand van te leven

Kevin Eeraerts, onafhankelijk raadslid
PVDA ronselde handtekeningen aan de ingang van het gemeentehuis.
EDT PVDA ronselde handtekeningen aan de ingang van het gemeentehuis.

Beperking

Ook Marc De Laet (sp.a) vond de aanpassingen absurd: “Nu tellen zelfs de Inkomensvervangende Tegemoetkomingen (IVT) van inwonende huurders met een beperking mee in de berekening. Meer dan de helft van deze mensen geeft nu al aan dat een IVT niet volstaat om mee rond te komen, nu gaat hiermee ook nog eens de huurprijs omhoog! Zo ontneem je de meest kwetsbare mensen in onze samenleving nog meer kansen en duw je hen verder de afgrond in.”

Thierry Serrien vroeg het college om de bevoegde minister te vragen billijker te zijn in de berekening van de huurprijzen. Om de druk op de ketel te houden, werd vanuit sp.a aan de gemeenteraad gevraagd om een motie goed te keuren, als duidelijk signaal naar de Vlaamse overheid. Na een schorsing van de raad en een aanpassingen van een heleboel punten en komma’s, werd de motie goedgekeurd.

Volkshuisvesting Willebroek zelf kan op geen enkele manier de huur verlagen. We zullen natuurlijk wel vanuit het OCMW en het CAW alle dossiers rond deze verhoogde huurprijzen opvolgen, inwoners kunnen daar terecht voor hulp

Schepen Bavo Anciaux (Open Vld)

Bevoegd schepen Bavo Anciaux (Open Vld) gaf ook nog mee dat er vanaf februari een evaluatie komt van de nieuwe regelgeving door de Vlaams minister van Wonen, de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement. “Volkshuisvesting Willebroek zelf kan op geen enkele manier de huur verlagen. We zullen natuurlijk wel vanuit het OCMW en het CAW alle dossiers rond deze verhoogde huurprijzen opvolgen, inwoners kunnen daar terecht voor hulp.”

Absurd

“De rekening doorschuiven naar het OCMW en CAW is absurd, dit lost het probleem niet op”, reageert Werner Stalpaert, spreekbuis van de bewoners van de sociale woningen Oude Post. “We weten dat de gemeenteraad zelf niet bevoegd is voor deze huurprijzen, maar iémand moet het wel voor ons opnemen. We hopen dat deze motie toch in het Vlaams Parlement besproken zal worden, het wordt nu afwachten of dat ook echt iets zal veranderen...”