De Vlaamse Waterweg test gerenoveerde Ringbrug: lichte verkeershinder mogelijk

Waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg plant nu zondag 2 februari een reeks testen op de Ringbrug in Willebroek.
GoogleMaps Waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg plant nu zondag 2 februari een reeks testen op de Ringbrug in Willebroek.
Waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg plant nu zondag 2 februari een reeks testen op de Ringbrug in Willebroek. “De volledige aandrijving van de brug over het Zeekanaal Brussel-Schelde werd de voorbije maanden gerenoveerd. Daarom wordt de brug nu grondig getest” zegt Carolien Peelaerts van De Vlaamse Waterweg.

“De Ringbrug ligt in het verlengde van de Koning Boudewijnlaan en verbindt de N16 met de A12. De brug, die deel uitmaakt van de ringweg rond Willebroek, werd gebouwd in 1986 en onderging de voorbije maanden een grondige renovatie. Er werd gewerkt aan de motoren, remmen, de elektriciteit en de sturing ... Nu die grote klus achter de rug is, moeten er nog een reeks testbewegingen worden uitgevoerd. Deze zijn nodig om de brug daarna vlot weer in dienst te kunnen nemen.”

Onderbrekingen

“We plannen de testen nu zondag 2 februari, omdat er dan merkelijk minder verkeer de Ringbrug over moet. Om de hinder tot een absoluut minimum te beperken, zullen de testen ook in de tijd worden gespreid. De brug zal niet worden afgesloten, maar het autoverkeer houdt wel best rekening met korte perioden van onderbreking. Er wordt geen omleiding voorzien, maar we plaatsen wel digitale infoborden om automobilisten te informeren. De brug kan tijdens de testen ook niet worden bediend voor de scheepvaart die er onderdoor moet.”