Aanleg rotonde wéér uitgesteld

PLAN IS KLAAR, MAAR OMLEIDING VAN WERKEN RUPELBRUG IS SPELBREKER

De afrit wordt gebruikt als omleidingsweg voor de werken aan de Rupelbrug.
Foto David Legreve De afrit wordt gebruikt als omleidingsweg voor de werken aan de Rupelbrug.
Het is opnieuw wachten op de aanleg van de

rotonde Ooievaarsnest aan de A12 in Puurs. Het nodige PRUP (provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan) is goedgekeurd, maar nu wordt de afrit gebruikt als omleidingweg voor werken aan de Rupelbrug.


"De aanleg is nog niet voor meteen", zegt Kevin Polfliet van De Vlaamse Waterweg.


Met de definitieve vaststelling van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) Ooievaarsnest maakt de provincie Antwerpen een nieuw bedrijventerrein mogelijk op het vormalige gipsstort in Ruisbroek (Puurs). Ook het kartingbedrijf Inkart en de kleiduifschietstand Klein-Brabantse Shooting Club kunnen hun activiteiten in het gebied voortzetten. "Het gebied wordt een zone voor recreatie en bedrijvigheid. We verplichten de schietclub -overigens één van de twee laatsten in Vlaanderen- wel om de geluidshinder voor de omgeving te verminderen", zegt gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening Luk Lemmens. "Ook de hinder van het nieuwe bedrijventerrein op het gipsstort wordt tot een minimum beperkt, met onder andere een brede groene bufferstrook en een omleiding van het verkeer via de A12 in plaats van door de woonkernen", aldus Lemmens.

Mikken op oktober

Maar: één van de voorwaarden voor de aanleg van het gebied is die vlotte ontsluiting door de aanleg van een rotonde. Die moet een kopie worden van het exemplaar aan de overkant van de A12 aan de industriezone Willebroek-Noord. Maar het dossier sleept al jaren aan. "Beide op-en afrittencomplexen vormen een onderdeel van het Masterplan Boulevardbrug. De rotonde aan de kant van de gemeente Willebroek is al in 2010 aangelegd, maar aan de overkant van de A12 zorgde een onteigeningsprocedure voor jàren vertraging", zegt Kevin Polfliet van De Vlaamse Waterweg.


"Eind 2017 kregen kwam er eindelijk een doorbraak in het dossier, en hoopten we de planning voor de rotonde te kunnen opmaken om de werf op te starten. Maar door het afsluiten van de Rupelbrug in Boom voor grondige renovatiewerken, is de bedrijvenzone tussen de Rupel en het Zeekanaal vanuit Antwerpen niet meer bereikbaar. Als tijdelijke oplossing gingen we ermee akkoord om de op- en afrit Ooievaarsnest, die wel al werden aangelegd, even in gebruik te nemen. Natuurlijk kan er hierdoor nu niét gestart worden met de werken aan de rotonde. Voorlopig mikken we op oktober, maar mogelijk wordt de klus nogmaals uitgesteld. AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) plant immers ook elders in de regio nog werken. Het is nu de vraag of het Ooievaarsnest dan ook vrij moet blijven, of we éindelijk de rotonde kunnen aanleggen."