1 inwoner op 5 voelt zich niet veilig

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN WILLEBROEK

Een bewakingscamera houdt de buurt aan de Schoolweg in de gaten.
Legreve Een bewakingscamera houdt de buurt aan de Schoolweg in de gaten.
Er is dan wel de fusie met de politiezone Mechelen, maar er is in Willebroek nog heel wat werk aan de winkel. Maar liefst 1 op de 5 inwoners voelt zich niet veilig in eigen gemeente, zo blijkt uit de gemeentemonitor.

"De dalende criminaliteitscijfers tonen objectief aan dat de politiefusie onze gemeente veiliger maakte", zegt Eddy Bevers (N-VA). "Maar minstens even belangrijk is het subjectieve veiligheidgevoel: daar moeten we verder op werken door in te zetten op sociale cohesie. Menselijke relaties zijn belangrijk. Daarom willen we nog meer BIN's (buurtinformatienetwerken) creëren en meer wijkagenten inzetten. Ook alles wat met overlast te maken heeft - burenlawaai, probleemgezinnen, illegale bewoning, drank- en drugsoverlast - moet verder aangepakt worden."


"Meer nog dan BIN's, is er nood aan echte buurtnetwerken", zegt Thierry Serrien (Groen). "Als mensen elkaar kunnen ontmoeten, dan praten ze met elkaar in plaats van over elkaar, dan zijn er minder problemen en worden die makkelijker opgelost. Vermijd ook problemen: bij de opening van het park Brouwershof hadden meteen een gebruiksreglement en parkstewards aanwezig moeten zijn. Er is ook meer controle nodig op de auto's die door het centrum razen."


"Sp.a wil terug een politiekantoor dat 24/24 en 7/7 bereikbaar is, want wij zijn geen wijk van Mechelen", zegt Griet Reyntiens. "Ook meer verlichting in de straten, een strengere aanpak van snelheidsduivels en de opwaardering van de wijkagent zijn enorm belangrijk."

Wijkagent

Dat laatste vindt ook Maaike Bradt (CD&V). "Het onveiligheidsgevoel zal niet afnemen door de mensen permanent schrik aan te jagen, wél door een directe dialoog aan te gaan in buurten en wijken waar de problemen zich stellen. Er moet aandacht zijn voor preventie, detectie, repressie en nazorg. De wijkagent speelt hier een cruciale rol."


"Open Vld stelt voor om een schepen van Veiligheid aan te duiden. Nu zit deze bevoegdheid bij de burgemeester, maar die moet te veel zijn aandacht splitsen", zegt Bavo Anciaux. "Verder willen wij een proper centrum, een strengere aanpak van kleine criminaliteit en extra camera's op plaatsen met weinig sociale controle. (EDT)