Werfzone Merksemsebaan in Wijnegem breidt uit door hevige regenval: bypass naar Deurnesteenweg gaat week dicht

Door hevige regenval wordt de werfzone uitgebreid.
AWV Door hevige regenval wordt de werfzone uitgebreid.
Dppr de hevige regenval van de afgelopen dagen ziet het Agentschap Wegen en Verkeer geen andere mogelijkheid dat de werfzone van de werken aan de herinrichting van de Merksemsebaan (N120) en de Deurnesteenweg in Wijnegem uit te breiden. De bypass naar de Deurnesteenweg (kant Deurne) gaat vanaf zondag 1 maart minstens een week dicht.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert een belangrijke herinrichting van de Merksemsebaan (N120) en de Deurnesteenweg in Wijnegem uit. Die ingreep maakt de weginfrastructuur klaar voor de komst van de nieuwe Hoogmolenbrug. Concreet wordt de Deurnesteenweg gedeeltelijk verlegd in de richting van Deurne om zo een nieuw kruispunt met de Merksemsebaan te vormen. Hierop sluit later de nieuwe Hoogmolenbrug aan. 

De grondige heraanleg start in juni. Ter voorbereiding van deze werken beginnen de nutsmaatschappijen op 27 januari 2020 met het verplaatsen van hun kabels en leidingen.

Hevige regenval

Maar de nutswerken aan de zuidzijde van de Merksemsebaan, ter hoogte van de Deurnesteenweg, ondervinden moeilijkheden door overvloedig grondwater. Omdat het water wegpompen geen effectieve optie is, moet de aannemer de sleuven en putten verstevigen met damplanken. De werfzone breidt daarom uit, wat de mogelijkheden voor verkeer op het kruispunt vanaf zondagnamiddag 1 maart extra beperkt.

Door de uitgebreide werfzone gaan zowel de bypass naar de Deurnesteenweg (kant Deurne) als de oversteek naar Deurnesteenweg (kant Hoogmolenbrug) voor autoverkeer vanuit Antwerpen dicht vanaf zondagnamiddag 1 maart. Dit blijft minstens een week zo, tot zeker zondag 8 maart. Ondertussen evalueert het projectteam de situatie ter plaatse dag per dag. Afhankelijk van de voortgang van de werken, kan de verkeerssituatie bijgestuurd worden om zo snel mogelijk de rijbewegingen van en naar de Deurnesteenweg weer mogelijk te maken.

Voor doorgaand autoverkeer op de Merksemsebaan blijft de situatie zoals ze is. Er is één rijstrook beschikbaar richting Wijnegem. Richting Antwerpen zijn er twee rijstroken beschikbaar. Voor verkeer van en naar de Deurnesteenweg wijzigt er wel één en ander. Afhankelijk van je bestemming volg je een omleiding of rijd je via een keerlus.

Door hevige regenval moet de werfzone uitgebreid worden.
AWV Door hevige regenval moet de werfzone uitgebreid worden.