Speelpleinwerking wil buurt beter leren kennen

Het provinciebestuur van Antwerpen start met een nieuw project: 'Jouw stoep onder de loep'. Daarmee wil het verenigingen bewuster maken van wat er in hun omgeving gebeurt. Inga Verhaert (sp.a), onder andere bevoegd voor Jeugd in de provincie, verduidelijkt: "De begeleiding moet de speelpleinwerking bewuster maken van hun omgeving en zorgen dat de speelpleinwerkers de stoep eens oversteken en de buurt leren kennen." De deelnemende verenigingen krijgen een gratis begeleiding van maximaal tien uur. Samen met een expert gaan ze op zoek naar concrete acties om hun werking toegankelijker te maken voor jongeren uit hun buurt. Onder andere de speelpleinwerkingen van Wijnegem en Ranst doen mee aan het project. (TEA)