Gemeente ziet mogelijk (deel) geld Optima Bank terug

BURGEMEESTER HEEFT GOEDE HOOP OP TERUGEBETALING

Burgemeester Ivo Wynants bij de Jan Vlemincktoren, waarvoor het terugbetaalde bedrag gebruikt kan worden.
Foto Laenen Burgemeester Ivo Wynants bij de Jan Vlemincktoren, waarvoor het terugbetaalde bedrag gebruikt kan worden.
De gemeente Wijnegem heeft goede hoop dat het de geïnvesteerde 3,2 miljoen euro terug zal krijgen van de failliete Optima Bank. Of het volledige bedrag uitgekeerd zal worden en wanneer, dat is nog niet duidelijk. "Met het geld kunnen we enkele grote projecten realiseren", zegt burgemeester Ivo Wynants.

"De kans is reëel dat schuldeisers van de failliete Optima Bank op zijn minst een deel van het geld terugzien", dat schrijven de drie curatoren in een nieuw tussentijds verslag. Ze zijn daarmee optimistischer gezind dan in hun vorig verslag. Maar ook nu zijn er enkele kanttekeningen. Zo zou het kunnen dat er slechts vijf miljoen verdeeld kan worden onder de gewone schuldeisers. Wat te weinig is.


Toch is dit een opsteker voor de gemeente Wijnegem. Zij investeerde in 2014 zo'n 3,2 miljoen euro in de bank en waren daarmee een van de grootste gedupeerden. "Wij zouden natuurlijk heel blij zijn om dat geld terug te zien. Voor een gemeente als Wijnegem is zo'n bedrag niet niks. Met het geld zouden we enkele grote projecten kunnen financieren. Ik denk maar aan de Jan Vlemincktoren maar er zijn ook een aantal straten die vernieuwd moeten worden en een nieuwe riolering moeten krijgen", vertelt burgemeester Ivo Wynants. Al zal die terugbetaling niet meer voor deze legislatuur zijn. "Dat is natuurlijk jammer maar dan is het aan het volgende bestuur om dat geld nuttig te spenderen." Wanneer precies de gemeente haar investering terug ziet, is ook volgens de curatoren moeilijk in te schatten.


De gemeente heeft twee rechtszaken lopen tegen Optima Bank. Zo liet de advocaat beslag leggen op de goederen van de gedelegeerd bestuurders van de bank. Dat proces komt in november voor. "Toen we in de bank investeerden, hebben we dat naar goeddunken gedaan. Niets wees er op dat de bank in slechte papieren zou zitten. Als je als gemeente inkomsten kan halen uit hogere rente, dan doe je dat. Maar toezichters van de Nationale Bank hadden Optima Bank verboden geld bij gemeentes te halen. Maar ze deden het toch", legt Wynants uit. Op die manier hoopt de gemeente ook een deel van het geïnvesteerde geld terug te zien. Het proces over het faillissement zelf wordt in 2020 gepleit.


Na een controle door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten raakte de bank in de problemen in 2016. Op eigen verzoek werd de bank failliet verklaard door de rechtbank van koophandel van Gent. De bank had tientallen gemeentenbesturen en OCMW's als klant.