ACOD schort actie op N12 op wegens te onveilig

De socialistische vakbond ACOD schort haar actie die normaal vandaag zou plaatsvinden op. Reden daarvoor is de onveilige situatie die gecreëerd wordt als alle vervoer tegengehouden wordt op de N12 in Wijnegem. Vandaag zit de vakbond opnieuw samen met de militanten om te kijken welke acties nog ondernomen kunnen worden als reactie op de wijziging van het Vlaamse ambtenarenstatuut door bevoegd minister Liesbeth Homans (N-VA). Eind juni keurde de Vlaamse regering het voorstel van Homans principieel goed om ambtenaren minder lang uit te betalen in geval van ziekte. Voortaan zullen statutairen nog dertig kalenderdagen hun volledige loon krijgen, daarna vallen ze terug op 65 procent. (ADA)