35 woningen even zonder water door lek

De brandweer werd gisteren opgeroepen omdat er water omhoog kwam in de Molendreef in Wijnegem. Omdat er geen onmiddellijk gevaar was voor bewoners en omstaande gebouwen heeft de brandweer de zaak snel over gelaten aan watermaatschappij Pidpa. Onder de kasseien in de Molendreef heeft de watermaatschappij een breuk gevonden in een waterleiding. De reparateurs hebben een gat moeten graven om het lek te herstellen, wat ongeveer een half uur in beslag nam. Tijdens die herstelling zaten 35 woningen zonder water. Naast het gat dat gegraven moest worden en enkele kasseien die omhoog zijn gekomen was er geen schade. De Molendreef is op de plaats van het lek enkel toegankelijk voor fietsers en voetgangers, dus er was ook geen verkeershinder. (BSB)