Sluiswerken starten volgende maand

VLAAMSE WATERWEG INVESTEERT MEER DAN 60 MILJOEN EURO IN PROJECT

Een toekomstbeeld: links de nieuwe sluis, met rechts daarvan de 'pandscheiding', op de plaats waar nu de oude sluis is. Rechts zie je de Oude Leiearm met de stuw die gerestaureerd zal worden. Het ontwerp daarvan is nog niet klaar, dus de stuw is nog de huidige stuw op de foto.
De Vlaamse Waterweg, Repro Joyce Mesdag Een toekomstbeeld: links de nieuwe sluis, met rechts daarvan de 'pandscheiding', op de plaats waar nu de oude sluis is. Rechts zie je de Oude Leiearm met de stuw die gerestaureerd zal worden. Het ontwerp daarvan is nog niet klaar, dus de stuw is nog de huidige stuw op de foto.
Begin juni starten de werken voor de bouw van een nieuwe sluis op de Leie in Sint-Baafs-Vijve. De stuw in de oude Leiearm wordt gerenoveerd. De Vlaamse Waterweg investeert meer dan 60 miljoen euro in dit project. Inwoners van Wielsbeke kregen op een infomarkt gisteren tekst en uitleg.

De werken die voor de deur staan in Sint-Baafs-Vijve kaderen, net als de afgeronde Leiewerken in Kortrijk en de nog lopende Leiewerken in Harelbeke, in het binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen. De Vlaamse Waterweg wil een vaarweg realiseren voor container- en duwvaartschepen tussen de industriële regio's het Seine- en Scheldebekken, en zo een sterk alternatief bieden voor het goederenvervoer op de weg.


Om vrachtschepen tot 190 meter lang en met drie lagen containers door te laten is een vrije hoogte van 7 meter nodig over een breedte van 35 meter. Om dat mogelijk te maken, moeten verschillende bruggen verhoogd worden, sluizen vernieuwd worden, kaaimuren aangelegd worden, enzovoort.


Volgende maand starten de werken in Sint-Baafs-Vijve. Naast de huidige sluis wordt een nieuwe sluis gebouwd. Van zodra die sluis afgewerkt is, wordt de oude sluis afgebroken, en vervangen door een 'pandscheiding', een betonnen muur die als dam zal dienen. Gelijktijdig wordt de stuw in de oude Leiearm gerenoveerd. Daarnaast komt er ook een vispassage. Er komt bij de nieuwe sluis ook een kaaimuur, met een overslagzone. "Daar zullen bedrijven van industrieterrein d'Hooie goederen kunnen laden en lossen", zegt Charlotte Beels, projectingenieur bij de Vlaamse Waterweg. "We hopen zo transport over het water aan te moedigen."


Naast de nieuwe sluis wordt een gebouw neergepoot van waaruit de sluis bediend zal worden, en die ook als stockageruimte zal dienen. Dat ontwerp moet nog afgerond worden, vandaar dat het gebouw nu nog als wit blokje op de foto staat.

Jaagpad met bomenrij

Het jaagpad zal opgeschoven worden, omdat de zone aan de sluis breder wordt, en er wordt meteen ook een bomenrij aangeplant langs dat jaagpad. Op de infomarkt gisteren mochten inwoners meteen ook hun mening geven over welke elementen ze het liefst langs dat jaagpad gerealiseerd zouden zien. Bart Luyts en zoon Leon uit Sint-Baafs-Vijve brachten ook hun stem uit. "Ik wil graag kampen kunnen bouwen", zegt Leon. "En spelen in de modder, dat heb ik ook gekozen." "Ik heb voor een veilige vangrail gestemd", zegt Bart.


Er wordt meer dan 60 miljoen euro geïnvesteerd in het project, dat tegen eind 2020 afgerond moet zijn. Ook in het kader van het Seine-Scheldeproject wordt iets verderop de brug tussen Ooigem en Desselgem vervangen door een hoger exemplaar. Er komt een fiets-en voetgangersbrug, ter hoogte van de Hoonakkerdreef. De Waterweg hoopt tegen 2020 met die werken te starten.