4,6 miljoen euro voor ‘haven’ van Wielsbeke


Op maandag 4 mei start de renovatie en uitbreiding van het kaaiplateau en de kaaimuur van de binnenvaartterminal in Wielsbeke.
Henk Deleu Op maandag 4 mei start de renovatie en uitbreiding van het kaaiplateau en de kaaimuur van de binnenvaartterminal in Wielsbeke.
Op maandag 4 mei start de renovatie en uitbreiding van het kaaiplateau en de kaaimuur van de binnenvaartterminal in Wielsbeke.

“River Terminal Wielsbeke is een regionaal overslagcentrum langs de Leie”, zegt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg .“In dit overslagcentrum worden goederen gestockeerd en wisselen ze van transportmiddel, bijvoorbeeld van vrachtwagen naar binnenschip of omgekeerd. Het overslagcentrum is van groot belang voor de binnenvaart in Vlaanderen.”

De renovatie en uitbreiding van de River Terminal in Wielsbeke maakt deel uit van Seine Schelde Vlaanderen, een grootscheeps Europees gesubsidieerd binnenvaartproject dat van de binnenvaart een volwaardig alternatief wil maken voor vervoer op de weg.

Bijkomende overslagcapaciteit

“Als we willen dat meer goederentransport via het water verloopt, hebben we nood aan bijkomende overslagcapaciteit”, stelt  Danckaerts “In Wielsbeke renoveren en breiden we de bestaande River Terminal Wielsbeke dan ook uit. Op die manier stimuleren we ook de verdere economische groei en werkgelegenheid van de regio en van Vlaanderen.”

De uitbreidings- en renovatiewerken starten maandag. De huidige kaaimuur van 255 meter wordt onder handen genomen en er komt nog eens 70 meter extra kaaimuur bij. “Daarnaast herstellen we ook het kaaiplateau en komt er 5.000 m² bij”, zegt Jean de Bethune, voorzitter van POM West-Vlaanderen.

Om deze aanpassingen te realiseren, werken De Vlaamse Waterweg nv en POM West-Vlaanderen samen. Als alles vlot verloopt, is de terminal klaar tegen eind 2021. De totale kostprijs van de werken wordt geraamd op 4,6 miljoen euro. Langs de Leie zal er de komende periode heel wat bedrijvigheid zijn door de werken. De waterwegbeheerder werkt samen met de provincie West-Vlaanderen en de gemeente Wielsbeke aan een oplossing voor de gebruikers van het jaagpad.