Zonnepomp helpt bedreigde weidevogels in de Kalkense Meersen en is een primeur voor Oost-Vlaanderen

Natuurpunt Scheldeland investeerde fors in een pomp op zonnepanelen in de Kalkense Meersen. Die zonnepomp houdt de percelen waar zeldzame weidevogels broeden vochtig zodat zij aan voldoende voedsel geraken tijdens het broedseizoen.

“De Kalkense Meersen strekken zich uit tussen Wetteren, Laarne, Wichelen en Uitbergen en zijn doorspekt met sloten. In één van die sloten leggen we tijdens het broedseizoen een waterpomp die wordt aangedreven door twee zonnepanelen. De pomp laat gedurende de dag water over enkele van onze percelen stromen. Op die manier komen die vochtig te staan en bieden ze een gedekte tafel aan onze doelsoorten. De oudervogels moeten dan ook minder ver vliegen om hun jongen te voeden en kunnen ze op die manier ook beter beschermen. Na het broedseizoen nemen we de pomp weg en enkele weken later kan de landbouwer frisgroen gras maaien”, zegt Michael Crapoen van Natuurpunt.

Met een pomp komen de weiden vochtig te staan en bieden ze een gedekte tafel aan de weidevogels die er broeden

Michael Crapoen - Natuurpunt
Water uit de sloot wordt op de weiden gepompt
Natuurpunt Scheldeland Water uit de sloot wordt op de weiden gepompt

Hulp aan de weidevogels 

“De Kalkense Meersen vormen al eeuwenlang een laaggelegen nat gebied met specifieke fauna en flora. Een deel van die specifieke fauna zijn de weidevogels zoals kievit en onze symboolsoort van de meersen de grutto. Onder andere zware pompactiviteiten en snel veranderende klimatologische omstandigheden maken het deze soorten hier bijzonder lastig om voldoende veilig en voedselrijk biotoop te vinden. Samen met verschillende actoren werkt Natuurpunt stelselmatig aan de opwaardering van het gebied, maar voor sommige soorten kan dit te laat zijn. Daarom zetten we ons nu op deze manier reeds volop in voor deze bedreigde dieren”, vult conservator Peter Claus aan. 

De pomp wordt aangedreven door zonnepanelen.
Natuurpunt Scheldeland De pomp wordt aangedreven door zonnepanelen.

Na dit broedseizoen wordt een evaluatie gemaakt en komen er mogelijk nog extra pompen in de Kalkense Meersen. “In Nederland, het weidevogelland bij uitstek, worden dit soort pompen al op honderden plaatsen met veel succes gebruikt. We hebben dus goede hoop op het succes en smeden nu al in stilte plannen voor bijkomende pompen in het gebied.”

2ManyBikers

“Zo’n hulpmiddel neemt een forse hap uit ons budget, maar gelukkig kunnen we rekenen voor dit specifieke project op de hulp van mountainbikeclub 2ManyBikers. Net zoals de voorbije jaren zamelen ze samen met ons middelen in om de natuur in onze regio een steuntje te geven. Dit jaar helpen ze de financiering voor de zonnepomp rond te krijgen en hiervoor nemen ze deel aan Expeditie Natuurpunt”, zegt Michael. Hen steunen kan via http://natuurpuntscheldeland.be/index.php/2020/01/16/expeditie-natuurpunt-2020/

Hou je aan de regels

Natuurpunt vraagt iedereen om zich aan de regels te houden.
Natuurpunt Scheldeland Natuurpunt vraagt iedereen om zich aan de regels te houden.

Door de coronacrisis zijn er sinds de laatste dagen enorm veel wandelaars en fietsers in het natuurgebied. “We zijn blij dat heel veel mensen zich hier even kunnen ontspannen in deze barre tijden, maar we vragen met aandrang om de rust in het gebied te respecteren en op de bestaande paden te blijven. Ook honden zijn welkom, maar graag ten alle tijde aan de leiband. Het broedseizoen is immers terug begonnen en in het gebied broeden zeldzame en verstoringsgevoelige vogels waarvoor we samen met heel wat vrijwilligers hemel en aarde verzetten. Blijf genieten van de natuur en de gezonde buitenlucht en hopelijk kunnen we op jullie medewerking en begrip rekenen.”