Nieuw lokaal biedt oplossing voor tweehonderd scoutsleden

Het nieuwe scoutslokaal wordt rechthoekig.
Repro Moreau Het nieuwe scoutslokaal wordt rechthoekig.

Begin maart starten de bouwwerken voor een gloednieuw scoutslokaal in Serskamp. Dat komt in het verbindingsstraatje tussen de Wetterensteenweg en Nieuwstraat. Tientallen jaren is al sprake van een noodzakelijke verhuis voor de 200 leden tellende scoutsgroep. "We bouwen tegenover het tennisveld tegen de Wetterensteenweg", vertelt Dirk Eekhaut van het scoutscomité. De huidige lokalen in U-vorm dateren uit 1982 en 1986. Ze zijn al jaren ontoereikend om elke leeftijdsgroep onderdak te bieden en voor materiaal is er al helemaal geen plaats. "We zijn dan ook blij dat door een bestemmingswijziging en een overeenkomst met de gemeente eindelijk kan gestart worden met de werken. De bedoeling is dat we nog voor het jaareinde kunnen verhuizen." Het nieuwe lokaal kost minstens 400.000 euro en wordt driemaal groter dan het huidige. "Gelukkig konden we onze grond aan de gemeente verkopen en die daarna in erfpacht voor 99 jaar overnemen. Zo klopt het plaatje ook financieel." Wat er met de oude lokalen, waarvan de scoutsgroep eigenaar is, gebeurt is nog niet duidelijk. Je lan de bouwwerken volgen op de facebookpagina 'Bouw Scouts Serskamp'. (KMJ)