Vijf grote lijnen in meerjarenplan én geen verhoging van belastingen

photo_news
De ontwikkeling van het dorpscentrum, energietransitie, het versterken van het sociaal weefsel, een nieuw gemeentelijk mobiliteitsplan en verhoogde veiligheid: dat zijn de vijf grote pijlers in het meerjarenplan van de gemeente Wezembeek-Oppem. Goed nieuws voor de inwoners: de belastingen wijzigen niet.

21 beleidsdoelstellingen, 75 actieplannen en 280 acties staan in het meerjarenplan 2020-2025 geformuleerd. Toch spreekt het schepencollege van vijf grote lijnen. De meest opvallende is de vernieuwing van het dorpscentrum, waarvan het startschot enkele weken geleden al gegeven werd. Zo komt er een nieuw administratief centrum, een nieuwe gemeentelijke openbare bibliotheek, nieuwe gebouwen voor de Nederlandstalige basisschool ‘De Letterbijter’ en een openbaar park. Daarnaast wil het gemeentebestuur ook het privé- en gemeentelijk patrimonium duurzamer maken met onder meer de installatie van zonnepanelen en door het financieel ondersteunen van bewoners van beter geïsoleerde woningen.

Meer politie

Voorts investeert de gemeente in belangrijke schakels om het sociaal weefsel te versterken door meer ontmoetingsplekken met veel groen te ontwikkelen, maar ook door extra inspanningen op het vlak van kinderopvang te realiseren. Eén van de topprioriteiten is dan weer de opmaak van een nieuw gemeentelijk mobiliteitsplan. Tot slot voorziet het bestuur een hogere dotatie voor politiezone WoKra en brandweerzone Vlaams-Brabant West. Dat moet leiden tot meer politie op straat én een snellere brandweerhulp. Los van die vijf grote lijnen wordt er ook nog een hockeyveld aangelegd naast het voetbalveld aan de Sportpleinstraat, wordt de cafetaria er vernieuwd en komen er extra parkeerplaatsen. Ook de bouw van een nieuwe, grotere gemeentelijke loods met een uitgebouwd magazijn is een belangrijke realisatie. In totaal wordt voor 36 miljoen euro geïnvesteerd.

Geen belastingverhoging

“De gemeente is financieel gezond dankzij een zeer lage schuld”, zegt burgemeester Frédéric Petit. “Er moest nergens noodgedwongen worden gesnoeid in vergelijking met vorige jaren. Verder hebben we besloten om de gemeentebelastingen binnen deze legislatuur niet te verhogen. De gemeentelijke aanslagvoet van de aanvullende personenbelasting blijft op 7,20 procent. Dit komt exact overeen met het gemiddelde voor het Vlaamse gewest. De opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven op 535. Het gemiddelde voor het Vlaamse gewest bedraagt hier 880,33.”
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.