Wevelgem verkoopt stuk grond aan verkeerswisselaar A19/R8 aan AWV, en zo komt herinrichting weer stap dichterbij

De huidige verkeerswisselaar, met de gevaarlijke lichtengeregelde kruispunten met U-bochten.
Maxime Petit De huidige verkeerswisselaar, met de gevaarlijke lichtengeregelde kruispunten met U-bochten.
De gemeente Wevelgem heeft een stuk grond ter hoogte van de verkeerswisselaar A19 / R8 verkocht aan het Agentschap Wegen en Verkeer. Het AWV startte een onteigeningsprocedure op voor de gronden aan de verkeerswisselaar op grond van Kortrijk en Wevelgem om de gevaarlijke verkeerswisselaar eindelijk te kunnen aanpakken. Een startdatum van de werken is nog niet bekend. 

Het dossier sleept ondertussen al 20 jaar aan, maar het AWV maakt nu toch stapje voor stapje vooruitgang. De verkoop van een strook grond waarvan de gemeente Wevelgem eigenaar was, is via een onteigeningsprocedure toegekend aan AWV. De grond werd verkocht aan 8 euro per vierkante meter. Wevelgem krijgt bovenop de prijs ook nog een vergoeding voor wederbelegging en wachtintrest. De verkoop van het stuk grond werd goedgekeurd op de laatste gemeenteraad van de gemeente Wevelgem. Ook Kortrijk zal een stuk grond onteigend zien door AWV. Het doel is het aanleggen van een nieuwe verkeerswisselaar van de autosnelweg A19 met de ring rond Kortrijk (R8) die op dit moment nog levensgevaarlijk is. Dat plan ligt al 20 jaar op tafel, maar de timing schoof telkens weer opnieuw op. De vroegste datum was 2020, maar het is nu al duidelijk dat de start van die werken niet meer voor dit jaar zullen zijn. AWV stak het telkens opschuiven van de datum op het feit dat de kredieten voor de onteigeningen van enkele stroken groen nog niet vastlagen, de archeologienota van het terrein nog niet afgewerkt is en de aanvraag voor omgevingsvergunning nog niet ingediend is. “Het dossier sleept al zo lang aan. Maar kijk, dit is toch een bewijs dat het stapje voor stapje vooruit gaat”, zegt Wevelgems schepen van Mobiliteit Lobke Maes (CD&V).

Trompetaansluiting

Het AWV wil een soort trompetaansluiting realiseren, waarbij verkeer van en naar alle richtingen uitwisselbaar is, om de verkeerswisselaar stukken verkeersveiliger te maken. Op dit moment zijn de twee U-bochten erg gevaarlijk. Wie uit de richting van Ieper of Roeselare komt en in de richting van Heule of Kuurne wil, maakt nu op de wisselaar een bocht van 180 graden om rechts in te voegen tussen het verkeer dat al op de R8 zit. Wie uit de richting van Bissegem komt, maakt ook een U-bocht over de R8 om zo de A19 richting Ieper of de E403 richting Roeselare op te rijden. Een trompetaansluiting moet daar verandering in brengen. De lichtengeregelde kruispunten met de U-bochten verdwijnen. Er komen volwaardige op- en afritten door met een nieuwe brug over de R8 te werken, die op de A19 aansluit. Wie van de A19 de ring op wil richting Kuurne, rijdt over de brug en zo de R8 op. Wie uit de richting van Bissegem komt en de A19 op wil, rijdt ook eerst over de brug. Er zijn zo geen verkeersconflicten meer. En er zijn altijd twee rijstroken. Ook de files zouden hierdoor moeten afnemen. Er komen drie meter hoge geluidsschermen langs de verkeerswisselaar, zodat geluidshinder tot een minimum wordt herleid voor omwonenden. Het plan omvat verder ledverlichting, een waterbufferbekken en hagen en bomen. Belangrijk: de afrit van de Gullegemstraat naar de A19 komt veel dichter bij de Gullegemstraat. Auto’s krijgen zo meer plaats en tijd om op de A19 in te voegen voor ze de verkeerswisselaar met de R8 oprijden. Het totaalproject kost 13 miljoen euro. Nu nog een concrete timing...