234 extra huurwoningen in 5 jaar

DE VLASHAARD MOET TEGEN 2023 KAAP VAN 1.000 WONINGEN RONDEN

Personeel van De Vlaschaard aan het Wallaysplein.
Foto Xavier Coppens Personeel van De Vlaschaard aan het Wallaysplein.
Alleen sociale woningmaatschappijen die beschikken over minstens 1.000 huurwoningen en -appartementen, moeten niet fusioneren. De Wevelgemse sociale woningmaatschappij De Vlashaard, die liever autonoom blijft, moet daarom de komende 5 jaar 234 extra woningen bouwen om het vereiste minimumaantal te behalen.

De sociale woningmaatschappij De Vlashaard legt zichzelf een ferme deadline op om tegen eind 2023 het huuraanbod met een derde te verruimen tot 1.000 huurwoningen. "In totaal wordt hiervoor 42,4 miljoen euro uitgetrokken. Het is een troef om als gemeente slechts een woningmaatschappij te hebben. Zowel OCMW, gemeente als De Vlaschaard zitten op dezelfde lijn", vertelt directeur Karel Maddens. In vijf jaar tijd zal het aantal huurwoningen daarom stijgen van 765 tot 1000. Een derde extra huurwoningen tegen 2025. Heeft Wevelgem dan nood aan zo veel extra woningen? "Jazeker", bevestigt Maddens. "We zitten vandaag met een wachtlijst van 400 gezinnen. Het lukt moeilijk om mensen te helpen die op korte termijn hulp nodig hebben. Binnen vijf jaar zal die wachtlijst dus slinken. We leggen bovendien vooral de focus op kleinere woningen met twee kamers en appartementen, rekening houdende met de gezinsverdunning. Meer dan vijftig procent van de aanvragen is op zoek naar een kleine woning." Extra huurwoningen komen er in de Vinkestraat, Ommeloopstraat en Boudewijnstraat. Op de Nieuwe Markt worden 23 huurappartementen gebouwd en verhuizen de nieuwe burelen van De Vlashaard naar het gelijkvloers van het appartementencomplex. "In de Stijn Streuvelslaan, Serafijn Vermotestraat en Dr. Hemeryckxlaan vervangen we 22 huurwoningen door 43 nieuwe. Meteen krijgen die straten een frisse heropwaardering. Verder komen er extra woongelegenheden in 't Vrije (42), Wagenbrugstraat (38) en Spoorwegstraat (59). Naast 234 huurwoningen bouwen we ook 70 koopwoningen", somt voorzitter Agnes Baert op.

Renovatiewerken

Binnen vijf jaar telt Wevelgem 7,15 procent huurwoningen, maar de ambitie van De Vlashaard reikt nog verder. "Na 2024 willen wij onze grondreserve van 28 hectare aansnijden om het aantal huurwoningen op te trekken tot 9 procent in Wevelgem. Wij zullen geen open ruimtes inpalmen, maar werken volgens een verantwoorde verdichtingsstrategie", pikt schepen Mathieu Desmet (CD&V) in. Naast bouwen heeft De Vlashaard ook grondige renovatiewerken afgerond op het Wallaysplein. Dat kostenplaatje bedraagt 2,725 miljoen euro, maar De Vlashaard genoot 940.000 euro subsidie. "We hebben op het plein alle buitenmuren geïsoleerd en uitgekleed, het buitenschrijnwerk werd vernieuwd en we kozen voor hoogrendementsbeglazing. Verder werden de daken geïsoleerd, de terrassen vernieuwd en ventilatie aangebracht in de keuken, badkamer en slaapkamers. Straks komen er ook nog nieuwe voordeuren", besluit Baert.