"Geen sluipverkeer in onze buurt"

BEWONERS WILLEN DAT GEMEENTEBESTUUR OVERLAST BEPERKT

Schepen Marie Declerck (tweede van links) in gesprek met een groepje bewoners.
Joyce Mesdag Schepen Marie Declerck (tweede van links) in gesprek met een groepje bewoners.
"Geen sluipverkeer meer in onze buurt", vinden de bewoners van het gebied tussen de Katerstraat en de Lauwestraat in Wevelgem. Op een druk bijgewoonde vergadering stelde de intercommunale Leiedal ingrepen voor die de overlast kunnen beperken.

Dat liefst 200 bewoners de bijeenkomst van het gemeentebestuur bijwoonden, vond burgemeester Seynhaeve (CD&V) een sterk signaal. "Dat toont aan dat de mobiliteit van de woonwijken rond de N8 Kortrijk-Menen veel mensen bezighoudt", aldus de burgemeester. "Automobilisten die geen zin hebben om in de spits aan te schuiven in het centrum, gebruiken de straten vlak naast de N8 om de drukte te vermijden." Het gaat vooral om de Katerstraat, Groenestraat, Parkstraat, Artoisstraat, Kloosterstraat, Goudbergstraat, Deken Jonckheerestraat en Monseigneur Deneckerestraat. Concrete cijfers zijn er niet. "We horen wel heel veel klachten bij de bewoners, dus wilden we sowieso werk maken van het probleem."


Het gemeentebestuur klopte aan bij Leiedal die mobiliteitsdeskundigen heeft. De intercommunale bestudeerde de buurt, en stelde woensdagavond ingrepen voor. Geen grote infrastructuurwerken, maar kleine ingrepen die de woonwijken leefbaar moeten houden en sluipverkeer moeten vermijden: een stukje éénrichtingsverkeer invoeren in de Groenestraat bijvoorbeeld, daar waar de straat op zijn smalst is, en op die manier de verbinding tussen de Parkstraat en de Artoisstraat onderbreken. Of in de Deken Jonckheerestraat enkel nog verkeer doorlaten in de richting van de Kloosterstraat, en dat vanaf de Lauwestraat. Daar waar de Goudbergstraat aansluit op de Artoisstraat de straat doorknippen zodat er enkel nog verkeer van de Artoisstraat in de Gouberg kan, maar niet meer omgekeerd. In de Parkstraat plantvakken aanleggen en alternerende parkeervakken in de Goudbergstraat om in beide straten de snelheid af te remmen. Ter hoogte van het kruispunt van de Goudberg met de Kloosterstraat opnieuw de regel voorrang van rechts invoeren, zodat het verkeer er wat afgeremd wordt, enz.

Schepen Marie Declerck is moderator in dit groepje bewoners
Joyce Mesdag Schepen Marie Declerck is moderator in dit groepje bewoners

Mobiliteitscommissie

"Dit zijn nog maar voorstellen", suste Steven Hoornaert van Leiedal toen hij gezucht en gemor hoorde. "We vanaf het najaar met het schepencollege en de mobiliteitscommissie uitzoeken welke maatregelen de bevolking het meest steunt", zegt Seynhaeve.


"Ik steun alvast elk voorstel van deze avond", zegt een inwoner uit de Parkstraat. "Dat sluipverkeer zijn we echt beu." "Ik ben blij dat er iets ondernomen zal worden", vindt Mia Ottevaere uit de Kloosterstraat. Er staat altijd een lange rij auto's aan te schuiven in onze straat. Automobilisten van en naar Lauwe komen hebben echt niets te zoeken in onze straat."

Na de infovergadering kon overlegd worden
Joyce Mesdag Na de infovergadering kon overlegd worden