Zwalpende automobilist

In de Eekhoekstraat in Laarne heeft de politie zondagnacht een zwalpend voertuig aan kant gezet. De chauffeur legde een positieve ademtest af en moest zijn rijbewijs onmiddellijk inleveren. In de Florimond Leirensstraat in Wetteren verstoorde een dronken persoon de openbare orde en werd opgepakt. Zijn ritje naar de cel kostte hem een combitaks van 100 euro. En de politie bracht ook een man terug naar de gevangenis omdat hij zijn elektronisch toezicht niet naleefde. Bij zijn arrestatie werd hij ook agressief naar de politie en de cipiers. (DVL)