Vlaams geld voor aankoop Cordonnier

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) kent 314.000 euro subsidies toe aan Wetteren voor het project Cordonnier. De gemeente kocht de oude kousenfabriek tussen de Schoolstraat en Lange Kouterstraat en wil er een stadsvernieuwingsproject, lokalen voor de kunstenacademies en een centrum voor creatieve industrie realiseren. Ook woningen, een nieuw plein en een doorsteek richting Schoolstraat staan in het ontwerp. De subsidies zijn goed voor 30 procent van de aankoopsom die Wetteren betaalde voor de gebouwen. "We moeten zuinig omgaan met de beschikbare ruimte in Vlaanderen. Daarom geven we subsidies voor het hergebruik van reeds ingenomen ruimte", zegt de minister. Wetteren krijgt ook subsidies voor de sloop van de oude fabriek. In de gemeenteraad van november werden de afbraakwerken voor 727.646 euro goedgekeurd. Hiervan betaalt de Vlaamse Overheid 90 procent terug.


(DVL)