Tijdelijk geen asbestinzameling

Afvalintercommunale Verko schort de inzameling van asbest op haar recyclageparken op tot 4 september.


"Uit een rapport van de arbeidsinspectie (FOD Waso) blijkt dat de maatregelen die Verko op zijn 10 recyclageparken neemt in verband met asbest, niet volstaan om de gezondheid van het personeel tweehonderd procent te garanderen. Bij de inzameling van gebonden asbest loopt het mis: de waterdichte zeilen om containers af te dekken en het materiaal om het asbest bij droog weer te besproeien zijn ontoereikend om de gezondheid van de parkwachters en bezoekers te verzekeren.


Dirk Abbeloos, voorzitter van Verko: "Metingen die we lieten uitvoeren op vezelconcentratie gaven geen gevaar aan. Maar als de arbeidsinspectie oordeelt dat alle ingezette middelen en diensten nog niet voldoende zouden zijn om de gezondheid te garanderen, dan kunnen we niet anders dan de asbestinzameling opschorten tot we opnieuw groen licht krijgen".


De opschorting geldt tot maandag 4 september. Wie thuis asbest wil verwijderen, kan beroep doen op een gespecialiseerd bedrijf ofwel het verwijderde asbest tijdelijk in plastic verpakken en bewaren tot de inzameling opnieuw toegelaten is op het recyclagepark. (DVL)