Open Vld steunt voorstel eigen schepen niet

Open Vld Wetteren schaart zich niet achter het voorstel van haar eigen schepen Herman De Wulf om het aantal parkeerplaatsen op de Markt drastisch te verminderen. "In het beleidsplan staat dat de huidige meerderheid zou streven naar het creëren van 221 bijkomende parkeerplaatsen in het centrum tegen eind 2018. Daar zit Wetteren momenteel ver vandaan. In realiteit stevenen we af op een netto vermindering van het aantal parkeerplaatsen,vooral omdat de 140 nieuw voorziene parkeerplaatsen op Cordonnier er niet zullen komen. Bovendien komen er slechts 142 publieke parkeerplaatsen in de nieuwe parkeergarage aan de Schelde, terwijl het om 400 zou gaan. Als nu ook de parkeerplaatsen op de markt verdwijnen, zal het aantal parkeerplaatsen in het centrum niet met 221 gestegen zijn, maar integendeel gedaald zijn met ongeveer 70. In deze omstandigheden is het verminderen van het aantal parkeerplaatsen op de markt niet aan de orde en in strijd met het beleidsplan van de meerderheid. De Wetterse Open Vld distantieert zich aldus van het parkeerbeleid van schepen De Wulf", aldus de partij. Herman De Wulf, die onlangs nog uit het bestuur stapte met een aantal medestanders, krijgt nu ook uit eigen liberale hoek tegenkanting voor zijn plannen. Ook N-VA schoot het voorstel al af. En CD&V wil enkel een light versie overwegen. (DVL)