Nog veel vragen over bloedstalen treinramp

Vijf jaar na de treinramp in Wetteren zijn er nog steeds heel wat vragen over de bloedstalen die toen werden afgenomen. Dat bleek op het veiligheidscongres dat gisteren werd georganiseerd in Wetteren.

In de weken na de ramp op 5 mei 2013 werden vier verschillende bloedafnames gehouden. In de acute fase na de ramp door hulpdiensten en huisdokters. En nadien door het FOD Volksgezondheid en in opdracht van het parket.


"Maar er bestaat geen enkel risico op kanker of andere ziektes na blootstelling met acryl", bevestigde Dr. Winne Haenen van FOD Volksgezondheid die de onderzoeken leidde. De resultaten werden niet individueel meegedeeld aan de slachtoffers, maar werden gebruikt om een biometrisch overzicht te krijgen van bootstelling bij de hele bevolking. Het parket van Oost-Vlaanderen wil nog steeds niet kwijt of er analyses werden uitgevoerd op de bloedstalen. En wat de resultaten zijn.


"Het gerechtelijk onderzoek loopt nog en ons doel was niet medisch", zegt Katrien Borms van het parket. (DVL)