Nieuw schepencollege Wetteren voorgesteld

Het nieuwe schepencollege met zittend Dietbrand Van Durme, Burgemeester Alain Pardaen, Robbe De Wilde, Jan Tondeleir (scheoen in 2022). Leentje Grillaert, Lieve De Gelder, Piet Van Heddeghem, Herman Strobbe en Bram De Winne (2022).
Didier Verbaere Het nieuwe schepencollege met zittend Dietbrand Van Durme, Burgemeester Alain Pardaen, Robbe De Wilde, Jan Tondeleir (scheoen in 2022). Leentje Grillaert, Lieve De Gelder, Piet Van Heddeghem, Herman Strobbe en Bram De Winne (2022).
In Wetteren heeft de nieuwe coalitie van CD&V, Groen&Co, Eén Wetteren en sp.a plus het nieuwe schepencollege en haar bevoegdheden voorgesteld. Burgemeester Alain Pardaen (CD&V) blijft op post als burgervader van de gemeente. 

Hij zal ook bestuurszaken, secretariaat, veiligheid en preventie voor zijn rekening nemen. Ook de bevoegdheden van burgerzaken en de coördinatie van bijzondere projecten zijn nieuwe portefeuilles voor de burgemeester. In de vorige legislatuur werden projecten als Cordonnier en Rode Heuvel afzonderlijk behandeld. Nieuwe projecten in de gemeente zullen voortaan door Alain Pardaen worden behandeld. Hij blijft ook verantwoordelijk voor de personeelszaken. 

Zes schepenen en schepenwissels 

Het schepencollege in Wetteren telt zes schepenen. Eén Wetteren en sp.a hebben een gedeeld mandaat en zullen elk drie jaar een schepen afvaardigen. Na drie jaar bestuur, op 1 januari 2022, zijn er twee schepenwissels voorzien en krijgt sp.a een zitje in het college. Jan Tondeleir neemt dan de bevoegdheden over van Lieve De Gelder (CD&V) als schepen van sociale zaken. Zij stopt dan als schepen. Herman Strobbe, vijfde schepen voor Eén Wetteren, draagt zijn bevoegdheden dan over aan raadslid Bram De Winne (CD&V). Die zal dan ook onder meer inburgering en integratie voor zijn rekening nemen. 

Eerste schepen wordt  Robbe De Wilde (Groen&Co). Hij wordt de nieuwe schepen van Cultuur en onderwijs, bibliotheek, evenementen, ICT, communicatie en burgerparticipatie en inburgering. Vandaag kondigde hij zijn afscheid aan als fractiemedewerker van Stefaan Van Hecke in het Federaal Parlement. “Ik blijf voorlopig wel deeltijds werken voor de partij op de dienst evenementen", aldus De Wilde. 

Ook partijgenoot Piet Van Heddeghem keert terug als schepen. Hij was eerder schepen in de periode 2000-2006 voor het kartel sp.a/Agalev en wordt schepen van milieu en klimaat, huisvesting, mobiliteit, ruimtelijke ordening, dierenwelzijn en de Noord-Zuid samenwerking. Hij mag ook een oplossing vinden voor de zwerfvuil problematiek. Marianne Gorré wordt voor de partij zes jaar lang voorzitter van gemeente- en OCMW-raad. 

Die OCMW-raad wordt deels overgenomen door de gemeenteraad. En er komt ook een Bijzonder Comité Sociale Dienst. Voorzitter wordt zesde schepen Lieve De Gelder (CD&V). Zij wordt bevoegd voor sociale zaken, het woonzorgcentrum, gelijke kansen en tewerkstelling. Tweede schepen wordt raadslid Dietbrand Van Durme (Eén Wetteren) die bevoegd wordt voor sport, jeugd, toerisme, het archief en erfgoed. Leentje Grillaert (CD&V) wordt derde schepen en bevoegd voor openbare werken, patrimonium, land- en tuinbouw, plantsoenen en begraafplaatsen, dorpsrenovatie en het magazijn en uitleendienst. Of ze werkelijk zal aantreden als schepen of alsnog deputé wordt voor de Provincie Oost-Vlaanderen liet ze in het midden. “Geen commentaar. Daar zal de provinciale partij ten gepaste tijden over communiceren", aldus Grillaert. Herman Strobbe (Eén Wetteren) zal waken over de financiën van de gemeente en de opmaak van de budgetten. Hij wordt ook de voorzitter van het Autonoom Gemeente Bedrijf en schepen voor lokale economie.     
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.