Gouverneur vernietigt beslissing verkoop parkje Victor Van Sandelaan voor derde keer

Het parkje zoals het er voor de verkoop uitzag.
Googles Street View Het parkje zoals het er voor de verkoop uitzag.
Waarnemend gouverneur Didier Detollenaere heeft de beslissing van de gemeente Wetteren over de verkoop van het voormalig stukje park aan de Victor Van Sandelaan naast het huisnummer 5 voor de derde keer vernietigd.

Het gemeentebestuur van Wetteren wou een deel van het stukje park waar ook een elektriciteitscabine op staat verkopen aan de aanpalende eigenaar. Op die manier kon deze zijn oprit uitbreiden zodat hij er twee wagens kon parkeren. Maar na een klacht van Vlaams Belang vernietigde de gouverneur deze onderhandse verkoop omdat de gemeente dit niet zomaar onderhands mocht doen.

Na deze beslissing werd het punt ter stemming op de agenda van de gemeenteraad geplaatst, maar opnieuw oordeelde de gouverneur dat verkoop van gemeentelijke gronden enkel mag gebeuren bij een uitdrukkelijke motivering. Ook dit gemeenteraadsbesluit werd, na een klacht van Vlaams Belang,  opnieuw vernietigd.

Het parkje na de verkoop die eigenlijk nog steeds niet is goedgekeurd.
Didier Verbaere Het parkje na de verkoop die eigenlijk nog steeds niet is goedgekeurd.

Geen motivering

“De meerderheid had geen uitdrukkelijke motivering. De bevriende buurman zou in ruil voor een aankoop van 1.000 euro de waarde van zijn woning aan het station van Wetteren minstens met 25.000 euro zien stijgen door het aanleggen van extra parkeerplaatsen en het plaatsen van een tuinhuis. Het ruikt hier niet enkel naar vriendjespolitiek, maar het stinkt er werkelijk naar”, zegt raadslid Wouter Bracke (Vlaams Belang).

De gemeente stuurde alsnog een motivering en een nieuw gemeenteraadsbesluit naar het kabinet van de gouverneur, maar ook dit besluit werd op 25 juli opnieuw vernietigd omdat het gemeentebestuur haar motivatie niet binnen de termijn van 30 dagen had ingediend.

“De gouverneur heeft nochtans na 30 dagen een herinnering aan de gemeente gezonden. In het schattingsverslag van de gemeente wordt de grond omschreven als tuingrond. Maar het gaat om waardevolle bouwgrond in het centrum van de gemeente. Wij zullen blijven ijveren voor het behoud van openbaar groen in ons centrum en vragen om dit parkje in ere te herstellen en de rustbank voor de buurtbewoners terug te plaatsen”, besluit Bracke.

Afwachten

Burgemeester Alain Pardaen betreurt de klachten. “We proberen in onderling overleg een oplossing te zoeken. We hebben de richtlijnen gevolgd, maar het dossier zit momenteel vast. Bij de vorige gemeenteraad hebben we beslist om het stukje grond openbaar te verkopen, maar opnieuw waren er klachten van Vlaams Belang en zelfs van de kandidaat-koper tegen de gang van zaken en de procedure. We wachten dus voorlopig af”, zegt burgemeester Pardaen.  
2 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


  • Hans Van Hauwe

    Vriendjespolitiek kan niet !

  • ronny verstraete

    Das inderdaad vriendejespolitiek voor die eigenaar, 1.000 betalen en de waarde van zijn eigendom zien stijgen met 25.000 euro.....eigenaar familielid van iemand uit de gemeenteraad met een mandaat !!!!