Geen geld voor tijdelijke herinrichting Markt

De gemeente Wetteren investeert niet in een tijdelijke herinrichting van de Markt. Nochtans liggen de plannen van Studiebureau Omgeving klaar.

Schepen Herman De Wulf (Open Vld) lanceerde vorig jaar een voorstel voor een verkeers- en parkeerarm plein. Hij wilde een knip voor doorgaand verkeer en de schrapping van een 50-tal parkeerplaatsen. Dat stuitte op heel wat protest van middenstanders en ook binnen het schepencollege stonden de neuzen niet in dezelfde richting. "Omgeving tekende nadien een plan voor een tijdelijke herinrichting met een groene zone met speeltuigen, bankjes en ontspanningsmogelijkheden. Maar dat plan werd niet aanvaard", reageert raadslid Robbe De Wilde (Groen&Co) ontgoocheld.


Volgens Schepen De Wulf heeft de gemeente andere prioriteiten. "We zijn volop bezig aan de herinrichting van het centrum. De omgeving zal sterk veranderen met de opening van de nieuwe fietsersbrug en de afbraak van de oude appartementen naast de kerk en de achterliggende gebouwen. Daar komt veel open ruimte. Maar de kosten voor de sloop van de gebouwen en de bouw van een nieuwe keermuur zijn meer dan de helft duurder dan gepland. Dit project krijgt voorrang op de herinrichting van de Markt. Geld en tijdsnood zijn de redenen om dat plan niet uit te voeren", stelt De Wulf. Raadslid De Wilde betreurt de beslissing. "We zijn ontgoocheld, want dit is een gemiste kans. We hopen dat dit slechts uitstel en geen afstel is, want het centrum heeft nood aan een rustig en volwaardig plein", besluit De Wilde.


(DVL)