Directeur Scheppers woedend na aantijgingen Groen & Co

Op de gemeenteraad veroorzaakte een vraag van oppositiepartij Groen & Co donderdagavond een serieuze rel.

Raadslid Robbe De Wilde vroeg zich af of het gemeentebestuur maatregelen zou nemen tegen de slechte luchtkwaliteit in het Technisch Instituut Scheppers. Hun informatie haalden ze uit een rapport van Planetwatch. Die organisatie liet leerlingen proeven uitvoeren en daaruit bleek de luchtkwaliteit in Scheppers ronduit slecht. Wat De Wilde echter niet wist is dat het rapport foute informatie bevatte. De school had de proeven wel uitgevoerd maar in verkeerde omstandigheden. Scheppers vroeg daarop de resultaten niet te publiceren, maar Planetwatch zette ze toch online. Toen de directeur van Scheppers, Armand De Lepeleire, hier lucht van kreeg, schoot hij in een vlammende colère. In een open brief aan de partij, voorgelezen door burgemeester Alain Pardaen (CD&V), verweet hij Groen & Co "stemmingmakerij, het voeren van oude dorpspolitiek en platte politieke recuperatie". Hij zal ook klacht indienen tegen Planetwatch. Groen & Co viel na het lezen van de mail bijna van de oppositiebbanken en het kwam tot een hevige woordenwisseling met de burgemeester. Markant detail: Pardaen werkt nog enkele uren per week op Scheppers en De Lepeleire is dus zijn baas. Groen & Co liet ondertussen weten dat zij de school geen schade wilde berokkenen. "Groen & Co betreurt de stijl waarin de directeur het nodig achtte zijn kritiek te uiten. De fractie hoopt nu in alle sereniteit de dialoog aan te kunnen gaan. Daarnaast zal het zich in de toekomst blijven inzetten voor de luchtkwaliteit in Wetteren", aldus de Groen-fractie nog. (DVL)