Woonproject in Oosterwijk komt er (voorlopig) niet

Zo'n 350 buurtbewoners dienden bezwaar in tegen het project van IOK.
Wouter Demuynck Zo'n 350 buurtbewoners dienden bezwaar in tegen het project van IOK.
Intercommunale IOK heeft de aanvraag voor de verkaveling in het binnengebied tussen Busselen en De Reid in Oosterwijk (Westerlo) ingetrokken. Bij de buurtbewoners had het project totaal geen draagvlak, maar er waren ook procedurele problemen.

Het project voorzag een woonproject met in totaal 62 woningen op een oppervlakte van vier hectare in het binnengebied. Het was al de tweede aanvraag, want eind december 2018 had IOK al een project ingediend met 71 wooneenheden. Daarop kwam echter protest van een 350-tal buurtbewoners, waarna het aantal daalde naar 62. Het openbaar onderzoek voor de tweede aanvraag startte begin april, maar de klachten van de buurtbewoners bleven aanhouden. Zij maakten zich zorgen om verkeershinder en wateroverlast. Op basis daarvan werd de aanvraag weer ingetrokken.

“Op de laatste infomarkt waren we met het voltallige schepencollege aanwezig en hebben we goed geluisterd naar de opmerkingen van de buurtbewoners”, legde schepen van Ruimtelijke Ordening Tinne Wuyts (CD&V) uit op de gemeenteraad. “Er waren bekommernissen rond de privacy, mobiliteit en waterhuishouding. We hebben het openbaar onderzoek afgewacht en hebben daarna met IOK over het project gesproken. Op basis van die elementen werd er beslist om het dossier in te trekken.”

In strijd met decreten

Volgens raadslid Frans De Cock (Open&Positief Westerlo) waren de bezwaarschriften niet het enige probleem. “De Codex Ruimtelijke Ordening stelt dat, als de vergunningsaanvraag wegeniswerken omvat, de gemeenteraad daarover een beslissing neemt alvorens het schepencollege een beslissing neemt over de vergunningsaanvraag. De gevolgde procedure is dus in strijd met de decreten, want het punt stond niet op de gemeenteraad van mei en het schepencollege moest begin juni een beslissing nemen”, aldus De Cock, die het punt maandag zelf op de agenda bracht. Aangezien de aanvraag ingetrokken was, moest er niet meer gestemd worden. “Als het niet geagendeerd stond, had het schepencollege in elk geval de aanvraag moeten weigeren.”

IOK kan het plan herwerken en dan opnieuw een vergunningsaanvraag indienen. In dat geval zal er dus voor de derde keer een openbaar onderzoek volgen.
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.