Westerlo wil enkel nog windmolens langs lijninfrastructuur in industriezone van Oevel: “Projecten vlak bij de woonkern kunnen voor ons niet”

Illustratiebeeld.
Photo News Illustratiebeeld.
De gemeenteraad van Westerlo heeft maandagavond een conceptnota rond hernieuwbare energie goedgekeurd die stelt dat windmolens enkel nog wenselijk zijn langsheen de lijninfrastructuur in de industriezone van Oevel. De gemeente zal dan ook geen positief advies geven voor de plannen om bijkomende windmolens in het industriepark Hulshout-Heultje en in Oevel te bouwen, aangezien ze te dichtbij de woonkernen gelegen zouden zijn.

Het gemeentebestuur vernam enkele maanden geleden dat er plannen zijn voor meer windmolens in de gemeente: vijf in het industriepark Hulshout-Heultje, waarvan één op het grondgebied van Westerlo, en twee naast de huidige vier in deelgemeente Oevel. Met de conceptnota neemt de gemeente nu een duidelijk standpunt in over de plaatsing van bijkomende windmolens.

Landelijke gemeente

“We zijn begaan met het milieu, het klimaat en duurzame energie in het bijzonder. Belangrijk is echter dat dit steeds gebeurt in harmonie met de leefbaarheid van onze gemeente en haar dorpen. Als landelijke gemeente is Westerlo altijd heel voorzichtig geweest als het gaat over de inplanting van windmolens en die houding willen we ook nu innemen”, klinkt het bij het bestuur, dat zich zorgen maakt over hinder die omwonenden zouden ondervinden door slagschaduw en geluidshinder.

Naast het Albertkanaal

“Vandaar dat we voor windmolens enkel en alleen nog mogelijkheden ziet langsheen de lijninfrastructuur in de industriezone van Oevel, in het bijzonder vlak naast het Albertkanaal, mits voldoende afstand wordt bewaard tot de woningen in die zone en het aldaar gelegen kerkhof. Projecten die zich situeren vlakbij de kern van Oevel, met een grote impact op de omwonenden en het uitzicht, kunnen voor ons niet. Het dorp Oevel heeft momenteel reeds overlast van zowel het verkeer als de industrie. Bovendien zijn er reeds vijf windturbines op korte afstand in gebruik die al een grote impact hebben op de omgeving.”

Atypisch industriegebied

Ook windmolens op de industriezone Hulshout-Heultje ziet gemeentebestuur niet zitten. Daar zou het gaan om grote windmolens met wiekhoogten van 200 meter die letterlijk tot op de grens met Westerlo staan. “Deze zone staat bekend als een atypisch industriegebied, ver van waterwegen en primaire wegen maar dichtbij de woongebieden van Heultje en Hulshout en vlakbij de twee campings in Heultje. Het vele doorgaande vrachtverkeer legt nu reeds een grote druk op de leefbaarheid van Heultje. Van een lijninfrastructuur is daar geen sprake, daar windturbines oprichten strookt dus ook niet met onze visie.”

Het bestuur is zich wel bewust van de nood aan hernieuwbare energie, klinkt het. Het wil daarom onder meer volop de kaart trekken van zonnepanelen op gebouwen van de gemeente en van particulieren.