Slachthuis in Oevel moet tegen 9 augustus dicht

Maar bedrijf vraagt in februari nieuwe milieuvergunning aan

Het slachthuis in de Nijverheidsstraat lokt al sinds zijn komst veel protest uit bij de omwonenden.
Vanderveken Het slachthuis in de Nijverheidsstraat lokt al sinds zijn komst veel protest uit bij de omwonenden.
Het slachthuis Sus Campiniae in Oevel (Westerlo), dat begin december zijn milieuvergunning kwijtspeelde, moet tegen 9 augustus alle activiteiten stopzetten. Ook moeten ze onmiddellijk maatregelen nemen om geurhinder te vermijden en de sereniteit van het kerkhof te bewaren. Dat legt de milieu-inspectie op, maar het bedrijf slaat terug. In februari vraagt het opnieuw een milieuvergunning.

Begin december 2018 kreeg slachthuis Sus Campiniae, gelegen in de Nijverheidsstraat, van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) geen nieuwe milieuvergunning.  Als reden werd aangehaald dat de verkeers -en geurhinder de sereniteit van het kerkhof, dat 20 meter naast het slachthuis is gelegen, in het gedrang zou brengen. Enkele weken later vroeg het bedrijf bij ‘uiterst dringende noodzakelijkheid’ een schorsing van dat besluit aan bij de Raad van State, die deze aanvraag echter verwierp.

De milieu-inspectie heeft nu een bestuurlijke maatregel opgelegd aan het bedrijf, weet oppositieraadslid Frans De Cock (Open&Positief Westerlo), die eveneens lid is van het actiecomité ‘Oevel zonder slachthuis’. 

“Er zijn drie dingen die het bedrijf moet doen. Ten eerste moet het slachthuis alle nodige maatregelen nemen om het slachtproces stil te leggen tegen 9 augustus. Intussen moet het bedrijf ook onmiddellijk maatregelen nemen om geurhinder te vermijden en om de sereniteit van het kerkhof te respecteren. Dat houdt in dat er langs de kant van het kerkhof geen transport mag gebeuren op het moment dat er plechtigheden op het kerkhof aan de gang zijn.”

Juridische stappen

“Als actiecomité zijn we tevreden dat de sereniteit van het kerkhof gerespecteerd moet worden. Al kan een dagelijkse bezoeker er wel nog altijd varkens zien passeren. De uitdoving duurt vrij lang, maar volgens de milieu-inspectie komt dat door procedurele redenen. Het bedrijf kan juridisch nog steeds stappen ondernemen - door in beroep te gaan tegen deze bestuurlijke maatregel, alsook tegen de beslissing om de milieuvergunning te schorsen. Ook kunnen ze een nieuwe milieuvergunning aanvragen.”

Beslissing voor augustus

Directieleden Dirk Nelen en Dany Cornelis van Sus Campiniae reageerden via een mail. Zij bevestigen dat hun bedrijf verdere stappen gaat ondernemen. 

“Het klopt dat het bedrijf een nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag zal indienen bij de deputatie in februari. Binnen de gebruikelijke wettelijke termijnen zal hierover dan een beslissing moeten vallen voor augustus 2019. Wat betreft de bestuurlijke maatregel en eventuele verdere stappen gaan wij ons onthouden van commentaar.”
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.