Buurtbewoners zien woonproject IOK in Oosterwijk niet zitten

Verschillende buurtbewoners aan een plas in het binnengebied. "En het heeft al even niet meer geregend."
Wouter Demuynck Verschillende buurtbewoners aan een plas in het binnengebied. "En het heeft al even niet meer geregend."
Buurtbewoners van Oosterwijk (Westerlo) zijn niet te spreken over een nieuwe verkaveling die intercommunale IOK plant in het binnengebied tussen Busselen en De Reid. Volgens hen zal dat verkeershinder en overlast veroorzaken. Ook het gebrek aan communicatie is hen een doorn in het oog.

IOK plant in het binnengebied tussen Busselen en De Reid een project met in totaal 62 woningen op een oppervlakte van vier hectare. Eind december diende IOK al een eerste vergunningsaanvraag in, toen nog met 71 wooneenheden. Zo’n 350 buurtbewoners ondertekenden of dienden toen zelf een bezwaarschrift in, waarop het aantal zakte naar 62. Het openbaar onderzoek voor de aangepaste vergunningsaanvraag start begin april, maar de buurt ziet het bouwproject nog steeds niet zitten.

“Op 24 januari kregen de buurtbewoners in extremis nog een infovergadering - amper zes dagen voor de afloop van de termijn voor bezwaarschriften. Dat getuigt van nul respect voor de belangen van de omwonenden”, steekt oppositieraadslid Frans De Cock (Open&Positief Westerlo), die mee de kar trekt van het protest, van wal. 

Wateroverlast

De buurtbewoners vrezen onder meer wateroverlast door de infiltratiebekkens. “In de winter of lente is infiltratie onbestaande of te traag. Het hemel- en grondwater zal naar de omwonenden spoelen. Er dreigt overstort naar de riolen van De Reid en Busselen, waar de capaciteit nu al onvoldoende is”, zegt Marcel Wouters, die op De Reid woont.

Ook het extra verkeer zien de buurtbewoners niet zitten. “De Reid is een te drukke straat en kan de bijkomende overlast niet aan. Busselen is slechts 5 meter breed en kan dat extra auto- en fietsverkeer niet aan.” 

Van privacy zal bovendien volgens de bewoners nog weinig sprake zijn. “Met een kroonlijst- en nokhoogte van 11 meter heb je vanaf de bovenverdieping inkijk in de tuinen en huizen van de bewoners.”

Nieuwe regelgeving

De Cock meent bovendien dat IOK de vergunningsaanvraag nog bewust eind 2018 heeft ingediend om nieuwe regelgeving voor te zijn. “Die wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening houdt een aantal strengere voorschriften inzake groepswoningbouw in, namelijk een vereiste toestemming van de Vlaamse overheid op een gemeentelijk voorstel.”

Volgens IOK is er wel degelijk tegemoet gekomen aan bepaalde bezwaren. “De wooneenheden hebben we al verlaagd naar 62. Een woningdichtheid van 15 woningen per hectare is de standaard in landelijke gebieden”, zegt Marnix De Spiegeleer, diensthoofd projectontwikkeling van IOK. “Wat mobiliteit betreft: men vreest dat dit grotere verkeersdruk zal generen, en dat zal uiteraard altijd wel zo zijn, maar we hebben intussen enkele tellingen laten uitvoeren. Daaruit blijkt dat de bijkomende verkeersdruk zeer beperkt is en dat de capaciteit van de straten nog niet aan zijn maximum zit.”

“Intussen zijn er ook grondonderzoeken geweest, waaruit blijkt dat die grond bijzonder gunstig is voor infiltratie. Het is niet de bedoeling dat het regenwater zal afvoeren naar de riolering, de infiltratie en buffering blijft volledig binnen het project. Het gaat bovendien niet om een hoge constructie - het zadeldak reikt tot 11 meter. Het hele concept hebben we opgebouwd rond het bewaken van de privacy van de omwonenden.”

Tijd om dossier te bekijken

Wel geeft De Spiegeleer aan dat de communicatie in januari beter kon. “We voelen wel aan dat dat niet de ideale aanpak was om die infoavond zo laat nog te organiseren. Dat is ook de reden dat we vandaag (donderdag, red.) een infomarkt hebben georganiseerd nog voor het openbaar onderzoek start, zodat de mensen rustig de tijd hebben om het dossier te bekijken.” 

Wel ontkent hij dat de vergunningsaanvraag in december er kwam om de wijziging in regelgeving voor te zijn. “Dat decreet staat al geruime tijd on hold. Het is dus helemaal niet zo dat dat vanaf 1 januari van kracht is.”

Verschillende buurtbewoners aan een plas in het binnengebied. "En het heeft al even niet meer geregend."
Wouter Demuynck Verschillende buurtbewoners aan een plas in het binnengebied. "En het heeft al even niet meer geregend."Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.