"Grond begint stilaan te verzakken"

ZWARTE VLAGGEN EN KAJAK UIT PROTEST TEGEN OPEN GRACHTEN

Met zwarte vlaggen en een kajak in de gracht willen de buurtbewoners aantonen dat de open grachten in hun straat meer op een beek lijken.
Vanderveken Met zwarte vlaggen en een kajak in de gracht willen de buurtbewoners aantonen dat de open grachten in hun straat meer op een beek lijken.
De bewoners van de Pastorijstraat in Heultje hebben zaterdag zwarte vlaggen aan hun woningen gehangen. Ze protesteren al maanden tegen de open grachten in hun straat, waardoor verzakkingen ontstaan. "We hopen dat we de grachten mogen dichten."

Begin oktober begon een aannemer in opdracht van de gemeente met de aanleg van gescheiden riolering in de Pastorijstraat. De kleine gracht van vroeger is ondertussen vervangen door een uit de kuiten gewassen exemplaar. Als ludieke actie legden de buurtbewoners ook een kajak in de gracht om aan te tonen dat die meer op een beek lijkt. "Het water blijft gewoon in de grachten staan en stroomt niet af, terwijl dat wel zou moeten", zuchten de buurtbewoners. "Bij sommige mensen stroomt het water van hun regenput ook niet meer af naar de gracht, maar net in de omgekeerde richting omdat het water in de grachten niet meer wegstroomt."

De boordstenen aan de oprit van Bert Wittockx beginnen te verzakken.
Vanderveken De boordstenen aan de oprit van Bert Wittockx beginnen te verzakken.

Verzakkingen

Ondertussen beginnen overal verzakkingen te ontstaan en kalven de oevers af. Onder andere bij buurtbewoner Bert Wittockx is dat het geval. Een deel van de stenen die zijn voortuin afbakenen, beginnen te verzakken. "Ik vind het schandalig dat niemand hier iets aan doet. Ik besef dat het slecht weer geweest is, maar dan nog. Bovendien kreeg ik als antwoord dat ik maar zelf mijn verzekering moet aanspreken."

Ook de verlichtingspalen staan plots in de gracht en beginnen zelfs scheef te staan.
Vanderveken Ook de verlichtingspalen staan plots in de gracht en beginnen zelfs scheef te staan.

Bouwvergunning

Buurtbewoners hopen samen met oppositieraadslid Frans De Cock (Open Vld) dat er toch iets kan gebeuren. "Als de gracht zou ingebuisd worden, zouden er meer parkeerplaatsen gecreëerd worden en ontstaat er ook meer ruimte voor de fietsers. Onze klacht bij de provincie is op niets uitgedraaid, maar we gaan verder. We stappen nu naar de minister om dit aan te kaarten, want volgens ons moest voor de werken een bouwvergunning aangevraagd worden en dat is niet gebeurd", weet De Cock.

Andere dossiers

"De aanleg van open grachten wordt ons opgelegd door de Vlaamse Milieumaatschappij. We willen in de toekomst net overstromingen voorkomen", zegt burgemeester Guy Van Hirtum (CD&V). "Met ingebuisde grachten zou er nog minder infiltratie zijn van het regenwater. We beseffen dat het voor de mensen even wennen is. Maar het klopt dat het profileren van de grachten opnieuw moet aangepakt worden. Door de hevige regen zijn de oevers op veel plaatsen aan het afkalven. Dat gaan we nog aanpakken. Maar laat het duidelijk zijn: er staan nog rioleringsdossiers gepland en die zullen op dezelfde manier uitgevoerd worden", besluit de burgemeester.