Wervik vraagt de mening van de inwoners bij de opmaak van het kerkenbeleidsplan

De Sint-Medarduskerk in Wervik wordt af en toe gebruikt voor een concert of expositie.
Maxime Petit De Sint-Medarduskerk in Wervik wordt af en toe gebruikt voor een concert of expositie.
Wervik legt momenteel de basis voor een kerkenbeleidsplan, dat zowel door de gemeenteraad als het bisdom moet worden bekrachtigd. Door het veranderend kerkgebruik is het belangrijk na te denken wat er in de toekomst met de kerken moet gebeuren. 

Wervik telt vier kerken: de Sint-Medarduskerk en Sint-Jozefskerk in Wervik, de Sint-Dionysiuskerk in Geluwe en de Heilig Hartkerk in Kruiseke. Om in aanmerking te komen voor subsidies voor restauratie van de kerken moeten kerk- en gemeentebesturen een kerkenbeleidsplan opmaken. Wervik vraagt daarbij de hulp van de inwoners, die op de website van de stad een enquête kunnen invullen. De enquête is anoniem en duurt maar een aantal minuten. Zo wordt onder andere gepolst naar het gemiddeld kerkbezoek en de reden daartoe. 

Een ander vraag informeert naar een nevenbestemming voor de kerken, zoals concerten of tentoonstellingen. In de bevraging wordt ook de mening gevraagd over het enkele keren per week gebruik als turnzaal of gedeeltelijk als repetitieruimte voor de muziekschool. Ten slotte wordt aan de deelnemers ook gevraagd wie bereid is zich als vrijwilliger te engageren voor een van de kerken.