Wervik krijgt wellicht crematorium

ACHTERKANT PARKBEGRAAFPLAATS ALS MOGELIJKE LOCATIE

Sonny Ghesquiere achteraan de parkbegraafplaats, waar mogelijk een crematorium wordt gebouwd.
Vanthuyne Sonny Ghesquiere achteraan de parkbegraafplaats, waar mogelijk een crematorium wordt gebouwd.
De kans is groot dat er in Wervik een crematorium komt, en wel aan de achterkant van de parkbegraafplaats in de Hansbekestraat. "Zelfs van begrafenisondernemers uit Noord-Frankrijk is er al interesse", zegt Sonny Ghesquière.

Omwille van het stijgende aantal crematies is er al jarenlang sprake van een tweede crematorium in de regio. De beslissing om dit in Wervik te bouwen, is dan wel nog niet genomen, toch zijn de eerste stappen al gezet. "Er is al een plaatsbezoek geweest door Jan Sabbe, de directeur van Psilon, de intergemeentelijke vereniging voor crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen", zegt Werviks OCMW-voorzitter Sonny Ghesquière (sp.a). Hij zetelt zelf ook in het directiecomité van Psilon.

Goed gelegen

"Wervik is in elk geval goed gelegen voor een tweede crematorium. Voor crematies van overledenen uit de regio Ieper-Poperinge moet je nu naar Kortrijk ofwel naar Brugge. Ook van begrafenisondernemers uit Komen-Waasten en Noord-Frankrijk is er interesse. We laten het dossier nu rusten tot in januari, want na de gemeenteraadsverkiezingen komt er een nieuw directiecomité." De beschikbare grond pleit alleszins in het voordeel van Wervik. "Richting Komen is een deel van de parkbegraafplaats niet aangelegd en het crematorium kan daar mooi worden geïntegreerd", aldus Ghesquière. "De parkbegraafplaats is zodanig groot zodat er gerust een stuk voor een crematorium kan worden uitgetrokken. De bouw van het crematorium staat in elk geval in ons verkiezingsprogramma. We zijn er voorstander van in de komende legislatuur", zegt de sp.a'er. De afscheidsruimte in het crematorium zou ook kunnen worden gebruikt tijdens burgerlijke uitvaartplechtigheden. "De aula van de parkbegraafplaats in de Hansbekestraat is immers te klein geworden", zegt Sonny Ghesquière.

Buurtprotest

In Uitzicht op Hoog Kortrijk vonden zeven jaar geleden de eerste crematies in Zuid-West-Vlaanderen plaats. De bouw van het crematorium, eveneens beheerd door Psilon, verliep er niet zonder slag of stoot. De Raad van State bevestigde pas in maart dit jaar de milieuvergunning van Uitzicht. Er kwam zo een einde aan een dispuut met omwonenden, na negen jaar van administratieve en juridische betwistingen over de bouw- en milieuvergunning. Een actiecomité stelde dat het crematorium onwettig gebouwd werd en sprak van overlast door fijn stof en geurhinder, maar de buurtbewoners konden dat nooit hard maken. Volgens Sonny Ghesquière hoeven de omwonenden in Wervik zich geen zorgen maken. "Het gaat niet om vervuilende industrie en bovendien zal de nieuwbouw niet zo groot zijn als Uitzicht", stelt Ghesquière.