Vanaf 2021 nog werken op de Leie

BAGGERWERKEN HERAANLEG OEVERS AANLEG VISPASSAGE

Een blik op de Leie tussen Wervik en Menen, richting Menen.
Foto Luc Vanthuyne Een blik op de Leie tussen Wervik en Menen, richting Menen.
Na de vier jaar durende Leiewerken in Wervik zullen de komende jaren op de Leie tussen Menen en Wervik vanaf 2021 nog werken worden uitgevoerd. Zoals baggerwerken en de heraanleg van de oevers. Op de Vlaamse ministerraad werd het verdrag over de aanleg van de Leie tussen Menen en Deûlemont goedgekeurd.

De werken op de Leie tussen Menen en Wervik zullen worden betaald door Vlaanderen. "Er worden baggerwerken uitgevoerd, wat moet leiden tot verdieping en verbreding", zegt fractieleider Bercy Slegers (CD&V) die het nieuws bekendmaakte. "De kostprijs is geraamd op 16 miljoen euro. Ook de oevers worden heraangelegd. De raming hiervoor bedraagt 8,7 miljoen euro."


Er wordt ook een vispassage aangelegd ter hoogte van het stuwsluiscomplex in Menen. Raming: 1,7 miljoen euro. Eens al deze investeringen zijn gerealiseerd, gaat het in totaal over maar liefst 48 miljoen euro die Vlaanderen en Frankrijk investeren in de Leie tussen Wervik en Menen. Inbegrepen 13,5 miljoen voor de afgewerkte doortocht in Wervik.


Welke werken werden al uitgevoerd? Tussen woonzorgcentrum Het Pardoen en het stadsdomein Oosthove werd de Leie verbreed en verdiept. De oude betonnen brug werd afgebroken. Er kwam een nieuwe stalen tuimelbrug. Bijna een jaar geleden vond de officiële opening van die Leiebrug tussen Wervik en Wervicq-Sud plaats. Laatste fase was dan de aanleg van de Vrijdagmarkt en daarmee was men in februari klaar.

Vlaamse ministerraad

Wat op de Vlaamse ministerraad werd goedgekeurd, is een verdrag tussen Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk over de verdeling van de kosten voor de Leiewerken die op de Leie in Komen, Wervik en Menen nog op stapel staan. De doortocht van Wervik is dus grotendeels gerealiseerd. Enkel de Franse oevers aan de kant van Wervicq-Sud moeten nog worden gefinaliseerd. "De volledige afwerking van de doortocht Wervik is voorzien tegen eind volgend jaar", aldus Bercy Slegers. "Dit bevestigde Vlaams volksvertegenwoordiger Martine Fournier me die in het parlement dit dossier opvolgt."


"Door de beslissing van de ministerraad is het duidelijk dat Vlaanderen zich verder engageert om ook na 2021 te investeren in de Leie tussen Wervik en Menen. Dat is goed nieuws voor de regio."


Twintig miljoen van deze totale investering komt in aanmerking voor Europese cofinanciering. De aanvraag voor cofinanciering wordt door Vlaanderen en Frankrijk samen ingediend bij Europa om in de volgende subsidieronde vanaf 2021 in aanmerking te komen. Op termijn moet op de Leie scheepvaart tot een lengte van negentig meter mogelijk zijn, met een grotere tonnage en met drie lagen containers tot 4.500 ton.