Tabaksstoet start terug op Steenakker

De jaarlijkse grensoverschrijdende Tabaksstoet start donderdag, traditioneel op Hemelvaartsdag, om 15.30 uur op de Steenakker. Dat was ook twee jaar geleden voor de eerste keer het geval. Om de twee jaar is de start niet aan het Nationaal Tabaksmuseum. De feestelijkheden zijn er dit keer toe reeds aan de zestigste editie. De Wervikse inbreng is beperkt tot de belleman, de Tabaksfee en haar twee eredames, de Wervikse Reuzen en hun kinderen en harmonie Onder Ons. Van 2006 tot 2010 was er geen jaarlijkse Tabaksstoet meer. Het comité Jehan Van d'Helle werd vernieuwd en daardoor nam de Tabaksstoet in 2012 een nieuwe start. Jehan van d'Helle leefde in de 16de eeuw en woonde op het kasteel Mariage op de Franse berg in Wervicq-Sud. In het kielzog van Christoffel Columbus trok hij naar Amerika en nam er tabakszaad mee. Hij verbouwde tabak rond zijn kasteel. (DBEW)