Stad treedt toe tot Statiegeldalliantie

Ook Wervik treedt op voorstel van Tom Durnez (CD&V) toe tot de Statiegeldalliantie, een vereniging die druk uitoefent op overheden om statiegeld in te voeren. Al meer dan 100 Vlaamse en Nederlandse organisaties, verenigingen, lokale overheden, bedrijven en afvalintercommunales hebben zich aangesloten bij de Statiegeldalliantie. Op die manier krijgt het verbond een breed draagvlak voor de invoering van statiegeld. Met deze goedkeuring geeft de gemeenteraad alvast een signaal. Bart Pynket (Positief Project) noemde het een symbolische stemming. De bevoegde schepen Philippe Deleu (N-VA) liet aan het voorstel een amendement toevoegen. "Er zijn nog heel wat onduidelijkheden, vragen en twijfels over de impact", zegt de schepen. "In het amendement vragen wij de bevoegde minister (Joke Schauvliege, red.) deze vragen te onderzoeken en te streven naar een Europese samenwerking." (DBEW)