Sint-Maarten zonder stoet, mét zingen van deur tot deur

De jaarlijkse Sint-Maartensavond blijft bestaan, maar de formule is wel licht gewijzigd. Er is geen stoet meer, maar de kinderen kunnen morgen van 17 uur tot 19.30 uur wel van deur tot deur gaan zingen in de hoop iets lekkers te krijgen. Tien jaar geleden zorgden enkele handelaars en vrijwilligers voor een nieuwe formule. Er waren destijds meer dan 400 kinderen uit Geluwe en omstreken die kwamen zingen bij de handelaars en stempels moesten verzamelen. Met een volle stempelkaart mochten de kinderen dan op het einde een goedgevulde snoepzak afhalen. Op de oproep van de organisatoren om na tien jaar de fakkel door te geven, kwam jammer genoeg geen respons. Vandaar dus nu weer een nieuwe formule en grijpt de organisatie terug naar de traditie van destijds. Er zijn tekeningen verdeeld. Waar de kinderen welkom zijn, wordt gevraagd die tekening op een goed zichtbare plaats aan het raam te hangen. Een andere mogelijkheid is met wat licht duidelijk maken dat de kinderen mogen aanbellen. De gemachtigd opzichters zorgen ervoor dat de kinderen veilig de straten kunnen oversteken. Dat zal het geval zijn aan de oversteekplaatsen in de Ieperstraat, Beselarestraat, Kloosterstraat, aan de kerk en in de Menenstraat aan de Aldi. (DBEW)