Rechtbank beslist volgende week over Gabecon

BOUWWERVEN IN IEPER, BRUGGE, ZEDELGEM EN STEENAKKER LIGGEN STIL

Volgende week maandag beslist de rechtbank van koophandel of aannemingsbedrijf Gabecon BESCHERMING krijgt tegen de schuldeisers.
Eric Flamand Volgende week maandag beslist de rechtbank van koophandel of aannemingsbedrijf Gabecon BESCHERMING krijgt tegen de schuldeisers.
De rechtbank van koophandel in Ieper doet volgende week maandag een uitspraak over de vraag van het aannemingsbedrijf Gabecon voor een bescherming tegen de schuldeisers, zoals leveranciers en de banken. Al enkele weken zijn er in de firma op ambachtelijke zone De Polderhoek in Geluveld liquiditeitsproblemen. Vier grote bouwwerven liggen momenteel stil. Ondertussen kregen 31 van de 66 arbeiders vanaf april een nieuw contract bij het zusterbedrijf Prefaxis.

De zaak werd gisteren gepleit op de handelsrechtbank. Gabecon is opgericht in 1988. Gedelegeerd bestuurder en stichter is Marc Goemaere uit Wervik. Gabecon bouwt zowel voor de overheid als voor de privésector grote projecten. Dat is zeer divers. Van tunnels bij openbare werken tot sociale huisvesting en ouderenzorg. Gabecon is in de buurt van de A19 gevestigd in de gebouwen waarin zich vroeger Vecari bevond. Vecari ging failliet en De Tabakshoeve van Hein Vandecasteele werd de nieuwe eigenaar. Gabecon huurt nu aan hem.

Eric Flamand

Lonen gewaarborgd

Gabecon en Prefaxis werden in januari officieel gescheiden. "Anderhalve week geleden zaten we met de collega's van ABVV en ACLVB samen met de gedelegeerd bestuurder en zijn juridisch raadgever", aldus vakbondssecretaris Stefaan Vandaele (ACV). "Er was een speciale ondernemingsraad en in de namiddag werd op de rechtbank van koophandel een dossier voor de bescherming tegen de schuldeisers ingediend. Men drukte ons op het hart dat alle lonen voor maart zijn gewaarborgd. Bijna de helft van de arbeiders kreeg een nieuwe contract bij Prefaxis en men behoudt de anciënniteit van bij Gabecon."

Werven

Prefaxis is specialist in de productie van holle betonwanden. Sommige werknemers van Gabecon wilden vanaf gisteren een staking uitlokken. Die kwam er uiteindelijk niet. "Op ons verzoek", aldus Stefaan Vandaele. "Er werd hierover afgelopen weekend veel heen en weer getelefoneerd. Door het kastekort liggen vier grote werven in Ieper, Brugge, Zedelgem en Steenakker stil omdat er geen enkele leverancier nog wil leveren. In Ieper gaat het om de nieuwe kantoren van Eandis."


Als de rechtbank begin volgende week ingaat op de vraag tot bescherming tegen schuldeisers, dan kan Gabecon gedurende zes maanden blijven verder werken onder de zogenaamde Wet op de Continuïteit van Ondernemingen. Het krijgt dan ook de tijd om de schulden te herzien. Vraag is uiteraard hoe groot de financiële put wel is. "Volgens de directie is het overbrugbaar", klinkt het bij Stefaan Vandaele.