Nog vijf kleine huizen te renoveren in Godtschalckwijk

In opdracht van het OCMW moeten nog vijf van de twintig kleine woningen in de Theophile Godtschalckwijk worden gerenoveerd. De werken worden uitgevoerd door het eigen personeel.

"Het komt neer op een werkelijke kost van 73.000 euro per woning en dat is een serieus bedrag", aldus fractieleidster Bercy Slegers (CD&V) op de gemeenteraad. "Is kiezen voor renovatie eigenlijk wel verstandig geweest ?" "Deden we de renovatie door een aannemer en dus allemaal tegelijk, dan moesten we voor de bewoners zorgen voor herhuisvesting elders en liep het moeilijk", aldus OCMW-voorzitter Sonny Ghesquière (sp.a).


"We hebben niet gekozen voor nieuwbouw want anders waren we verplicht een deel sociale huisvesting te voorzien. Onze doelgroep daar zijn senioren. We willen hen daar die gezelligheid van heel kleine huizen bieden. Heel klein, wat de doelgroep ook vraagt. Ik vergelijk het met een begijnhof." (DBEW)