Nog geen beslissing over toekomst zwembad

Van het zwembad Ter Leie op het stadsdomein Oosthove loopt de milieuvergunning af in 2021. Het zwembad dateert al van 1980 en kampt reeds jaren met betonrot. De herstelling daarvan kostte de stad al veel geld. Het schepencollege wil dit jaar een beslissing nemen over de toekomst van het zwembad. Fractieleider Bercy Slegers (CD&V) vroeg tijdens de gemeenteraad naar de stand van zaken.

"Sedert 2014 is er een drastische vermindering van het aantal bezoekers", aldus Bercy. "Twee scholen uit Noord-Frankrijk haakten af omwille van de verhoging van de tarieven. Er is per jaar een exploitatieverlies van 611.000 euro. Daarbij komen dan ook nog de investeringen in het onderhoud. Onlangs keurde de Vlaamse minister van Sport (Philippe Muyters van N-VA) subsidies toe voor de bouw en renovatie van zwembaden."


"De beslissing over de toekomst van het zwembad is nog niet genomen", aldus schepen van Sport Geert Bossuyt (SP.A). "We zitten nog één keer samen met een betrokken partner en gaan dan met het dossier naar het schepencollege. Ik ben naar Sport Vlaanderen geweest en de komende jaren zal er nog geld voorzien zijn voor nieuwbouw en renovatie van zwembaden. Desgevallend bestaat ook de kans dat ons zwembad na het vervallen van de milieuvergunning nog één of twee jaar open mag blijven."


"Een daling van het aantal bezoekers is ook logisch. We zijn niet het modernste zwembad. Er is de concurrentie van Menen, Ieper en recent Poperinge. We doen veel acties en inspanningen om meer kinderen en volwassenen te lokken." (DBEW)