Nertsenkweker ook zelf in beroep

JOS VAN DEURZEN ZOU GROOTSTE FOKKER TER WERELD ZIJN

Luc Vanthuyne
De Nederlander Jos van Deurzen, die een nertsenkwekerij wil exploiteren in de gewezen bloemen- en plantenkwekerij in de Menensesteenweg, heeft zelf beroep aangetekend tegen de beslissing van de deputatie. De man wou een milieuvergunning voor 161.200 nertsen, maar de deputatie leverde een vergunning af voor 'slechts' 110.000 dieren. Zijn beroep werd onontvankelijk verklaard. Van Deurzen zou de grootste nertsenfokker ter wereld zijn.

De Gewestelijke Milieuvergunningscommissie gaat in haar advies van dertig bladzijden akkoord met een milieuvergunning voor een periode van twintig jaar voor 110.000 nertsen. Het gaat dan om 22.000 ouderdieren (18.300 moederdieren en 3.700 reuzen) en 88.000 jongen. De commissie volgt daarmee het advies van de deputatie, die ook een vergunning afleverde voor 110.000 nertsen.


Dankzij het advies van de Gewestelijke Milieuvergunningscommissie kunnen we nu voor het eerst een naam plakken op de Nederlander die een nerstenkwekerij in Wervik wil inrichten. Het gaat om Jos van Deurzen, die zijn bedrijf heeft op de Keizersberg in Elsendorp in Noord-Brabant. Volgens zijn website www.josvandeurzen.nl is hij in 1980 begonnen met het kweken van honderd nertsen. Sindsdien is het bedrijf uitgegroeid tot verscheidene kwekerijen met daarin vele moederdieren. 'Kwaliteit, lengte en welzijn staan voorop en hier wordt dan ook veel aandacht aan besteed', zo staat het online te lezen.

Rusland en China

In totaal heeft van Deurzen twaalf fokkerijen met in totaal 140.000 dieren. Ze leveren 750.000 vellen per jaar. Het centrale magazijn van zijn bedrijf in Elsendorp oogt als een C&A voor bontkleding. Rekken vol met tienduizenden nertsenvellen, van diepbruin tot spierwit.


Sorteerders en inpakkers werken aan lange tafels. Van Deurzen liet zich eerder in de media ontvallen dat hij twee procent van de wereldproductie levert. Hij exporteert vooral naar Rusland en China.

Uit den boze

Als van Deurzen al zo'n succesvol bedrijf heeft, waarom wil hij dan de nieuwe exploitant-overnemer van de nv Ghesquiere in de Menensesteenweg worden? De reden is eenvoudig, want in Nederland komt er een verbod op het houden van pelsdieren voor de productie van bont. Dat betekent dat nertsenkwekers uiterlijk in 2024 hun activiteiten moeten stoppen. Enkele politieke partijen in Nederland vinden het fokken van dieren voor bont uit den boze. Bovendien is het houden van nertsen volgens hen per definitie dieronvriendelijk.


De Nederlandse Federatie van Edelpelsdierhouders stelt dat de export van bont de Nederlandse economie jaarlijks 300 miljoen euro oplevert. Er zijn in het land zo'n 58 nertsenfokkerijen waar in totaal 1.500 mensen werken. De kwekers verzetten zich tegen de beslissing en stapten naar de rechtbank.


Opmerkelijk is dat van Deurzen zelf beroep heeft aangetekend bij minister Joke Schauvliege tegen de beslissing van de deputatie voor 110.000 nertsen. Hij wil namelijk een vergunning voor 161.200 nertsen. Zijn beroep werd onontvankelijk verklaard. Ook opmerkelijk is dat de gebouwen van de nv Ghesquiere op de website van Agro Vastgoed nog altijd te koop staan.


Minister Schauvliege moet in principe tegen uiterlijk 13 maart een beslissing nemen over de vergunning voor de nertsenkwekerij.