Negatief advies voor uitbreiding kippenbedrijf

De geplande uitbreiding van het kippenbedrijf zorgt voor heel wat ongenoegen bij de buurtbewoners.
Luc Vanthuyne De geplande uitbreiding van het kippenbedrijf zorgt voor heel wat ongenoegen bij de buurtbewoners.
Brecht Verstraete uit de Oude Beselarestraat in Kruiseke heeft bij het stadsbestuur van Wervik een aanvraag ingediend voor de bouw van een derde stal voor nog eens 50.000 slachtkippen.

Het schepencollege gaf een negatief advies. Er zijn momenteel twee stallen met daarin plaats voor 85.000 kippen. Omwonenden klagen nochtans al langer over overlast, vooral geurhinder afhankelijk van de windrichting. De buurt is dus helemaal niet akkoord met een uitbreiding. Tijdens het openbaar onderzoek werden 60 bezwaren ingediend. De beslissing over het toekennen van een milieuvergunning is de bevoegdheid van de deputatie in Brugge.


"De bezwaren zijn zeer divers", overloopt schepen van Milieu Philippe Deleu (N-VA). "Dat gaat van geurhinder, stofhinder, aantasting gezondheid, wateroverlast, de leefkwaliteit, waardevermindering van de eigendommen, transport 's nachts en ruimtelijk storend voor de omgeving." Bezwaren gaan ook over het onvoldoende groenscherm en het ontbreken van een luchtwasser.


"Door het bouwen van een derde stal en de uitbreiding met 50.000 kippen wordt er een toename verwacht met 58 procent van de huidige geur- en stofhinder", vervolgt de schepen. "Er moet eerst zelfs nog een oplossing worden gevonden voor de huidige toestand. Er dient ook nog altijd een groenscherm van vijf meter langs de stallen te worden aangelegd. Het is ook zo dat het landschap zal geschonden worden door de uitbreiding van de stallen. (DBEW)