N-VA vraagt geen gemeentebelasting te innen

RV
De oppositiepartij N-VA Wervik vraagt om naar het voorbeeld van Heuvelland en Langemark geen algemene gemeentebelasting te innen, als financiële steunmaatregel voor de coronacrisis. “Vooral wie zeer zwaar getroffen wordt door werkloosheid of wie z’n zaak moet sluiten, verdient een duwtje in de rug”, aldus fractieleider Belinda Beauprez.

Belinda Beauprez stuurde het schepencollege nog heel wat andere vragen over maatregelen in volle coronacrisis.  De gewezen schepen hoopt dat de oppositie wordt betrokken bij het overleg over maatregelen. “Misschien is er een mogelijkheid om via een videoconferentie te vergaderen met de fractieleiders en het schepencollege, om te komen tot een plan van aanpak? Zo vermijden we dat iedereen op eigen houtje acties onderneemt en kan onze bevolking correct geïnformeerd worden door alle gemeenteraadsleden en partijen.”