Meerderheid haalt zwaar uit naar Tom Durnez (CD&V)

Het persbericht van gemeenteraadslid Tom Durnez namens de oppositiepartij CD&V vorige week woensdag in onze krant, zette duidelijk kwaad bloed bij de meerderheid. Durnez uitte zijn ongenoegen over de communicatie van het stadsbestuur naar aanleiding van het afsluiten van de verschillende overwegen.

"Vol verbazing en ontgoocheling hebben we kennis genomen van de commentaar van Tom Durnez", aldus burgemeester Youro Casier namens de meerderheid (sp.a-N-VA-Open Vld). "Het is de schaamte voorbij. Het is niet alleen een aanfluiting van de werkelijkheid maar is dan ook nog eens een kaakslag voor het stadsbestuur, dit met inbegrip van het stadspersoneel en alle betrokkenen. Als stadsbestuur zijn we ervan overtuigd dit dossier correct en met de nodige kennis van zaken te hebben aangepakt."


"Het openhouden van de overweg in de Molenstraat werd gerealiseerd door het overleg tussen de NMBS, een delegatie van het schepencollege, een aantal stadsmedewerkers en de politie. CD&V heeft hier geen enkele verdienste aan. Deze positieve ingesteldheid staat in schril contrast met het persartikel dat door onze goede vrienden van CD&V werd verspreid. Sorry, aan dergelijk negativisme doen we niet mee." (DBEW)