Mater Amabilis dankt personeel

Foto Luc Vanthuyne

Tijdens de nieuwjaarsreceptie voor het personeel van woon- en zorgcentrum Mater Amabilis in de Sint-Jorisstraat werden verschillende personeelsleden gehuldigd: Natascha Bammens, Lieselot Ryckaert, Fanny en Kim Rosé, Jens Lefebvre, Veronique Soetaert (allen tien jaar in dienst), Ilse Casteleyn, Inge Vandooren, Kathy Trachet, Daisy Ravau (allen vijftien jaar), Bernadette Dorme (twintig jaar), Heidi Beckaert, (vijfentwintig jaar), Christa Couckuyt, Veerle Gilbert (beiden dertig jaar), Els Pottel, Walda Vandroemme, Carine Corselis (allen vijfendertig jaar).


(DBEW)