Kruiseke verliest volksfiguur Michel Vuylsteker: “Hij bracht duizenden rouwbrieven rond, nu staat hij er zelf op”

Michel Vuylsteker.
RV foto Uitvaartzorg Geert Billiet Geluwe Michel Vuylsteker.
In het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper is Michel Vuylsteker (87) uit Kruiseke overleden. 

Michel Vuylsteker was jarenlang terreinverzorger van voetbalclub Sparta Kruiseke. Tijdens uitvaartplechtigheden in de Heilig Hartkerk haalde hij met de schaal het stoelgeld op. Hij was de echtgenoot van Yvette Viaene en woonde in de Kruisekestraat in de dorpskom van Kruiseke. Michel was de vader van zes kinderen: Yves, Didier, Cris, Johan, Dominique en Heidi. Daarnaast laat hij negen kleinkinderen na.

Michel werkte bijna een kwarteeuw als wever-aandraaier in Wervicq-Sud. Daarna was hij acht jaar aan de slag als scheerder in Vichte en deed hij nog negen jaar dezelfde job in Kortrijk. Zijn hobby’s destijds waren fietsen en thuis weven. Hij was een fervent supporter van Club Brugge.

Hulde

Omwille van hun gedreven inzet voor de Heilig Hartkerk in Kruiseke, bracht het bisdom in 2003 hulde aan Jeanne Birlouet, Roger Cael en de broers Raphaël en Michel Vuylsteker. Ze werden door pastoor Marc Verhaeghe uit erkentelijkheid vereremerkt met een medaille van de Heilige Donatius. Raphaël was sedert 1944 onafgebroken kerkzanger en vanaf 1990 koorleider. Broer Michel nam in 1979 de taak van zijn vader over en haalde het stoelgeld op.

In Kruiseke droeg hij ook van deur tot deur rouwbrieven rond. ‘Zelf heeft hij er duizenden rond gedragen, nu staat hij er zelf op’, zo staat het helemaal bovenaan zijn rouwbrief. De uitvaartplechtigheid vindt plaats op zaterdag 21 maart om 10 uur in de Heilig Hartkerk in Kruiseke. 

Door overmacht wegens de maatregelen door het coronavirus vindt de uitvaartplechtigheid in intieme kring plaats.