Dromen van een nieuw Oosthove

EXPERTS TEKENEN MOGELIJK ONTWERP VOOR STADSDOMEIN

Een toekomstbeeld van Oosthove vanop de Leie. Links de polyvalente zaal. Rechts het huidig zwembad Ter Leie.
kos Een toekomstbeeld van Oosthove vanop de Leie. Links de polyvalente zaal. Rechts het huidig zwembad Ter Leie.
Drie experts hebben in opdracht van de stad een toekomstbeeld geschetst van stadsdomein Oosthove. Er zou bijvoorbeeld een schouwburg gebouwd worden naast een evenementenweide. "Voor alle duidelijkheid: er is nog niets beslist", zeg schepen Sanne Vantomme (N-VA).

In opdracht van het schepencollege hebben drie externe experten hun visie uitgetekend voor het stadsdomein Oosthove. Het gaat om het ontwikkelingsplan 'Vrije Tijd beleven in een Stadspark'. "Voor alle duidelijkheid: het gaat om een visie, er zijn nog geen concrete schetsen of plannen", benadrukt schepen van Cultuur Sanne Vantomme (N-VA).


"Het ontwikkelingsplan voorziet een langetermijnvisie voor de komende tien à twintig jaar. Het plan moet nog worden besproken door het schepencollege, er zijn zeker nog geen beslissingen genomen. Als we ervoor gaan, dan zal de uitvoering uiteraard in diverse fasen gebeuren."

Een toekomstbeeld vanaf de ingang in de Speiestraat, met veel groen en speelruimte.
kos Een toekomstbeeld vanaf de ingang in de Speiestraat, met veel groen en speelruimte.

Geen details

Landschapsarchitect Andy Malengier, ingenieur Jean-Paul Vandewinckele en Jean Pierre Vanacker, gepensioneerd architect van de stad Kortrijk, hebben ondertussen hun opdracht afgeleverd. "Het ontwikkelingsplan moet worden opgevat als een algemene visie, niet als een in detail uitgewerkt ontwerp", aldus de drie experten. "Op een heel duidelijke visuele manier willen we tonen hoe het anders kan."


De stadszaal Oosthove dateert van 1968. Wat verderop bevindt zich het zwembad Ter Leie dat kampt met betonrot en waarvan de milieuvergunning afloopt in 2021. Er zijn ook petanquepleinen, een speelplein en veel parkeerplaatsen.

Schouwburg

Om het stadsdomein een nieuw leven te geven, legde het schepencollege eerder al prioriteiten vast. De ontwerpers hebben die prioriteiten ook gevolgd. De polyvalente zaal van 650 vierkante meter wordt behouden en wordt uitgebreid met een nieuwe bar. Er zou een nieuwbouw komen voor de Academie voor Woord en Muziek, die zich nu bevindt naast de brandweerkazerne in de Gasstraat. Derde prioriteit is het bouwen van een 'schouwburg' ofwel het gemeenschapscentrum Forum verbeteren. Het centraliseren van de stadsdiensten is de vierde prioriteit. Er moet ook een zwembad en een indoor petanqueveld komen. Wellicht wordt er dan een nieuw zwembad gebouwd, want het huidig zwembad renoveren wordt onbetaalbaar. Zesde en laatste prioriteit is een nieuwe bib. De huidige bevindt zich in de Duivenstraat.

Kosten

In het meerjarenplan is een bedrag van 1.250.000 euro voorzien. "Dat zou worden gebruikt voor de aanleg van het evenementenplein, de heraanleg van de parking en het opfrissen van de stadszaal en verbeteren van de akoestiek", aldus de schepen van Cultuur. Tussen de Speiestraat en de Leie is het de bedoeling om een grote open vlakte te creëren. Deze nieuwe open ruimte moet een eenvoudige aanleg met een multifunctioneel karakter krijgen in de vorm van een evenementenweide met een verhard gedeelte en vooral een groen deel.