Bouw nieuw stadsatelier start in 2021

Het stadsbestuur gaat verder met de plannen om een nieuw stadsatelier en nieuwe brandweerkazerne te bouwen in de Geluwesesteenweg, vlakbij de rotonde aan de expresweg N58. Er is geld voorzien voor de aankoop van de gronden. "Er ligt een krediet van 285.000 euro vast", aldus schepen van Financiën Belinda Beauprez (N-VA). "De start van de werken is voorzien in 2021."


Parallel met de N58 loopt daar een groene zone met een hoge bomenrij. Tijdens de gemeenteraad vroeg Filip Vandecandelaere (CD&V) of het de bedoeling is die strook ook aan te kopen. "Dat is de bedoeling, de onderhandelingen zijn bezig", aldus burgemeester Youro Casier (sp.a).


In het nieuw stadsatelier komen de technische dienst, groendienst en dienst feestelijkheden. De buurtbewoners zien de komst van het stadsatelier evenwel niet zitten. "We gaan daarom nog een studie laten uitvoeren om na te gaan of er ergens in Wervik een betere locatie is", aldus schepen van Ruimtelijke Ordening Bert Verhaeghe (Open Vld). (DBEW)