Bewoners bezorgd over komst Menen-West

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN WERVIK

De provincie wil op Menen-West een regionaal bedrijventerrein aanleggen. Een deel daarvan zou op het grondgebied van Geluwe liggen.
Foto Vanthuyne De provincie wil op Menen-West een regionaal bedrijventerrein aanleggen. Een deel daarvan zou op het grondgebied van Geluwe liggen.
De provincie wil op Menen-West een regionaal bedrijventerrein van zeventig hectare realiseren. Een flink deel zou komen op het grondgebied van Geluwe, vlak bij de expresweg N58. Inwoners van De Koekuit in Menen zijn alvast tegen de plannen. Wat vindt Wervik van die locatie?

"We ijveren al sinds 1994 voor een regionaal bedrijventerrein op ons grondgebied", zegt burgemeester Youro Casier (sp.a). "Toen de piste van Menen-West de eerste keer op tafel werd geled, was de volledige Wervikse gemeenteraad unaniem positief over deze locatie. Tijdens de herneming van dit dossier werden aanvankelijk vier zones naar voor geschoven. Uiteindelijk werd er nog een vijfde zone aan toegevoegd. Twee van die vijf zones lagen tussen Menen en Wevelgem, wat voor Wervik dus geen oplossing zou bieden. We zijn dan ook tevreden dat de provincie uiteindelijk een zone tussen Wervik en Menen naar voor heeft geschoven. We vinden wel dat de aard van de activiteiten op de nieuwe zone goed moet bekeken worden, zodat de leefbaarheid voor de buurt niet in het gedrang komt. Dat betekent dus ook dat er een voldoende brede buffer moet zijn om overlast voor de aanpalende wijken te vermijden. Het verkeer van en naar deze nieuwe zone is ook van groot belang, want ook dat mag geen hinder veroorzaken."


Bert Verhaeghe (Open Vld), lijsttrekker voor de Stadslijst (Open Vld-Groen-Positief Project): "We blijven voorstander van een regionaal bedrijventerrein op de grens tussen Menen en Wervik. De provincie heeft een voorkeur voor de site Menen-West omdat die de minste impact heeft op mens en omgeving. Voor de inwoners van Geluwe betekent een regionaal bedrijventerrein op die locatie alvast weinig of geen hinder. Er moet uiteraard wel een ruime groenbuffer aangelegd worden met de woningen. Voorwaarde is ook dat de N58 verbreed wordt tot een dubbele tweevaksbaan. Alleen zo kunnen we de verkeersdruk van een bedrijventerrein opvangen. Ook grotere bedrijven in onze stad moeten kunnen blijven groeien. Dit is belangrijk voor de werkgelegenheid in onze stad." (DBEW)