194.113 euro voor fietspad dat (nog) doodloopt: “In een ideaal scenario komt er een tunnel onder de N58, maar dat is niet voor morgen”

Het einde van het fietspad langs de Reutelbeek.
Maxime Petit Het einde van het fietspad langs de Reutelbeek.
Langs de Lourdesstraat in Geluwe vond de officiële opening van een nieuw deel van een dubbelrichtingsfietspad langs de provinciale Reutelbeek plaats. Dit nieuwe fietspad van 480 meter lang is nu een veilige verbinding tussen de woonwijken nabij de Lourdesstraat en ‘t Stroomke en het centrum van Geluwe. Doorfietsen naar Menen kan evenwel nog niet, het fietspad loopt dood tegen de expresweg N58.

Op het einde van het fietspad staat een verkeersbord dat wijst op het doodlopende fietspad. Kostprijs van het fietspad in asfalt is 194.113,10 euro. Daarvan is 66 procent ten laste van de stad Wervik, die kon rekenen op Europese subsidies. De rest betaalt de provincie. “Het ideale scenario zou zijn dat er voor voetgangers en fietsers een tunnel onder de N58 komt, maar dat zal niet voor morgen zijn, al hebben we ambitie”, aldus burgemeester Youro Casier (sp.a). “Met een tunnel zou de schoolgaande jeugd op een zo veilig mogelijke manier vanuit Geluwe van en naar Menen kunnen fietsen. Er is ook nog de grote groep recreanten die gaan fietsen. Tijdens de coronacrisis nam de verkoop van fietsen toe en daar willen we als bestuur ook op inzetten.”

Er staat een verkeersbord dat wijst op het doodlopende fietspad.
Maxime Petit Er staat een verkeersbord dat wijst op het doodlopende fietspad.

Vier vakken

Er is al vele jaren sprake van om de drukke expresweg N58 te ontdubbelen van twee naar vier vakken. Het Agentschap Wegen en Verkeer is bezig met het uittekenen van de verbreding van de afrit van de A19 en de heraanleg van de rotonde in de Menenstraat. “De provincie zal pleiten om de investeringen te versnellen en het fietspad onder de N58 door te trekken”, aldus gedeputeerde van Mobiliteit Jurgen Vanlerberghe (sp.a). “Nu komt er op het einde als tijdelijke oplossing een bypass op gronden van de West-Vlaamse Intercommunale (WVI).”

De WVI realiseert namelijk vlakbij het bedrijventerrein Menenstraat-Noord. Op de gemeenteraad van mei werd de aankoopakte goedgekeurd voor de aankoop van een klein stuk braakliggende grond ten zuiden van de Reutelbeek. Die aankoop is nodig om tussen de bedrijven VDC interieur en Rodico een aftakking van het fietspad te voorzien. Er is daar nu nog een smalle strook tussen deze twee bedrijven en wil men daar een doorsteek naar de Menenstraat (N8) realiseren. Dit zal dus een voorlopige oplossing vormen in afwachting van ooit eens vier vakken op de drukke expresweg en een fietstunnel die uitkomt in de Komerenstraat.

De werken zijn uitgevoerd door aannemer Casteleyn en zonen uit Meulebeke. Later dit jaar worden nog enkele knoteiken aangeplant in de brede groenzones naast het fietspad.

Het fietspad langs de Reutelbeek.
Maxime Petit Het fietspad langs de Reutelbeek.
Het einde van het fietspad langs de Reutelbeek.
Maxime Petit Het einde van het fietspad langs de Reutelbeek.
Het begin van het fietspad langs de Reutelbeek.
Maxime Petit Het begin van het fietspad langs de Reutelbeek.